หมายเลข ID หัวข้อ : 00063068 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการตั้งชื่อให้กับกรุ๊ปของแผ่นไทล์ต่าง ๆ ในหน้าจอ Start ใน Windows 8

  แผ่นไทล์ต่าง ๆ ในหน้าจอ Start จะได้รับการจัดรวบรวมไว้ในกลุ่มต่าง ๆ, และแต่ละอันของกลุ่มเหล่านั้นสามารถที่จะตั้งชื่อให้ได้. ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการตั้งชื่อให้กับแผ่นไทล์ต่าง ๆ นั้น.

  หมายเหตุ:  หากประสงค์, ท่านสามารถที่จะ ย้ายแผ่นไทล์ต่าง ๆ เข้าไปในกลุ่มต่าง ๆ ที่แตกต่างได้, หรือสร้างอันใหม่ขึ้นมา.

  1. ในหน้าจอ Start, ในมุมล่างขวาของหน้าจอ, คลิกที่ปุ่ม [-] (Zoom Out).
   Image

   หมายเหตุ:

   • ถ้าท่านใช้แบบที่เป็นหน้าจอสัมผัส, ให้ทำการหุบนิ้วของท่านเข้าหากันบนหน้าจอ Start เพื่อทำการซูมออก
   • ซึ่งจะทำให้ หน้าจอ Start ถูกลดขนาดลงทำให้ท่านสามารถเห็นแผ่นไทล์ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องเลื่อนไปมา.
  2. ในหน้าจอ Zoomed Out Start, ให้คลิกขวาที่กลุ่มของแผ่นไทล์ต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจะตั้งชื่อให้ และ ใน App Bar, ให้คลิกที่ไอคอนของ Name group.
   Image

   หมายเหตุ:

   • มุมมองหน้าจอ Zoomed Out Start นี้ทำให้ท่านสามารถที่จะทำการเคลื่อนย้ายกลุ่มต่าง ๆ ให้ทำการจัดเรียงในรูปแบบที่แตกต่างกันได้, เหมือนกับที่ท่านจะทำได้เมื่อทำการจัดเรียงแผ่นไทล์แต่ละอันในมุมมองธรรมดา.
   • ท่านจะต้องอยู่ในมุมมองหน้าจอ Zoomed Out Start เพื่อทำการโยกย้ายหรือตั้งชื่อมของกลุ่มต่าง ๆ ได้. ซึ่งฟังก์ชั่นต่าง ๆ เหล่านั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้ ในมุมมองของหน้าจอ Start แบบมาตรฐาน. และในทำนองเดียวกัน, ท่านไม่สามารถทำการเคลื่อนย้ายแผ่นไทล์รายอันในมุมมองหน้าจอ Zoomed Out Start ได้, แต่จะต้องอยู่ในมุมมองหน้าจอ Start แบบมาตรฐานจึงทำการโยกย้ายหรือจัดเรียงแผ่นไทล์แต่ละอันได้.
  3. ที่พร้อมพ์ของ Name Group, ให้ใส่ชื่อที่ท่านต้องการตั้งให้กับกลุ่มของไทล์นั้นเข้าไป, และจากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม Name.
   Image

   ชื่อของกลุ่มไทล์ต่าง ๆ นั้นจะแสดงขึ้นมาในหน้าจอ Start ให้.
   Image