หมายเลข ID หัวข้อ : 00202357 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2018

[วิดีโอ] วิธีการกู้คืนระบบในเครื่อง Sony VAIO ของท่าน

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube