หมายเลข ID หัวข้อ : 00063089 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการที่ฉันจะทำการชัตดาวน์หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน ใน Windows 8 อย่างสมบูรณ์

  ใน Windows 8, ไม่จำเป็นต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้เสร็จสมบูรณ์.

  ถ้าท่านจะไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นเวลานาน, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้เสร็จสมบูรณ์:

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) ที่มุมขวาล่าง หรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
   Image

   หมายเหตุ: การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Settings ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Settings ในมุมขวาล่าง, ให้คลิกที่ Change PC settings.
   Image
  3. ในหน้าจอของ PC Settings, ให้คลิกที่ General.
  4. ในหน้าจอ General, ใน Advanced startup, ให้คลิกที่ปุ่ม Restart now
   Image
  5. ในหน้าจอของ Choose an option ให้คลิกที่ Turn off your PC.