หมายเลข ID หัวข้อ : 00063182 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมใน Windows 8.

  ทำตามกระบวนการต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการทำงานของโปรแกรม.

  หมายเหตุ: มีกระบวนการที่แยกออกไปสำหรับ การยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ได้มา Windows Store  และแสดงอยู่ในหน้าจอ Windows User Interface (UI) อันใหม่.

  1. กดคีย์ผสมของ Windows Logo + X บนแป้นพิมพ์และจากรายการนั้น, ให้คลิกที่ Control Panel.
   Image

   หมายเหตุ: เนื่องจาก Control Panel เป็นแอพพลิเคชั่นดั้งเดิมของ Windows Desktop, ถ้าหากท่านยังไม่ได้อยู่ที่หน้านั้น, หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้า Desktop และหน้าต่าง Control Panel จะเปิดขึ้นมาให้.

  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, ใน Programs, ให้คลิกที่ Uninstall a program.
  3. ในหน้าต่างของ Uninstall or change a program, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกโปรแกรมเพื่อยกเลิกการติดตั้ง, และจากนั้นในแถบเมนู, ให้คลิกที่ Uninstall.

   หมายเหตุ: ถ้าหากมีพร็อมพ์ให้ใส่รหัสผ่าน ของแอดมิน หรือ มีพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา, ให้พิมพ์รหัสผ่านที่เหมาะสมเข้าไป, หรือคลิกที่ Yes.

  4. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนั้นให้เสร็จ.

   หมายเหตุ: ถ้าหากโปรแกรมนั้นไม่ได้ทำการยกเลิกการติดตั้งออกไปอย่างถูกต้อง, ให้ติดตั้งโปรแกรมนั้นเข้าไปใหม่, จากนั้น ให้ลองทำการยกเลิกการติดตั้งใหม่อีกครั้ง.

  5. ปิดหน้าต่างของ Uninstall or change a program.