หมายเลข ID หัวข้อ : S500054479 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2012

วิธีการปรับปรุงความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO โดยใช้ Task Manager

วิธีการปรับปรุงความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO โดยใช้ Task Manager

  1. วิธีการเปิด Task Manager
   1. แสดงเมนู Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้บนมุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
   2. เลือกที่ Search.
     
   3. เลื่อนไปทางขวาแล้วเลือกที่ Task Manager.
   4. เลือกที่ More details.
   5. ข้อมูลรายละเอียดของระบบจะแสดงขึ้นมา
     
  2. การปรับปรุงความสามารถโดยรวมของเครื่องพีซี โดยใช้ Task Manager
   1. ยกเลิกการทำงานของโปรเซสที่ใช้หน่วยความจำมากที่สุด โดยขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:
    1. เลือกที่แทป Processes 
    2. คลิกขวาที่ Memory
    3. ไฮไลท์ที่ Resource values
    4. ไฮไลท์ที่ Memory
    5. เลือกที่ Percents
     หมายเหตุ: ตรงนี้จะเป็นการอนุญาตให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า โปรเซสใดที่ใช้หน่วยความจำมากที่สุดในรูปของเปอร์เซ็นต์
    6. คลิกที่ Memory จะมีลูกศรที่ชี้ลงมาเพื่อให้โปรเซสที่ใช้หน่วยความจำมากที่สุดขึ้นไปเรียงอยู่ด้านบน
    7. เลือกโปรเซสที่ใช้หน่วยความจำสูงที่สุด
    8. คลิกขวาที่โปรเซสนั้น และเลือกที่ End Task
   2. ให้ทำการหยุดโปรเซสที่ใช้งาน CPU มากที่สุด โดยขั้นตอนต่าง ๆ ดังด้านล่างนี้:
    1. เลือกที่แทป Processes 
    2. คลิกขวาที่ CPU
    3. ไฮไลท์ที่ Resource values
    4. ไฮไลท์ที่ CPU
    5. เลือกที่ Percents
     หมายเหตุ: ตรงนี้จะเป็นการทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่า โปรเซสใดที่ใช้งานหน่วยความจำมากที่สุดในรูปของเปอร์เซ็นต์
    6. คลิกที่ CPU เพื่อให้ลูกศรชี้ลง เพื่อให้โปรเซสที่ใช้หน่วยความจำมากที่สุดไปแสดงเรียงอยู่บนสุด
    7. เลือกที่โปรเซสที่ใช้งาน CPU สูงที่สุด
    8. คลิกขวาที่โปรเซสนั้นแล้วเลือกที่ End Task
  3. การปรับปรุงความสามารถในการบูต โดยใช้ Task Manager
   1. เลือกที่แทป Startup 
   2. สังเกตุดูมีการส่งผลกระทบต่อ Startup impact และหาว่า แอพพลิเคชั่นใดที่มีผลกระทบ  High หรือ Medium 
   3. คลิกขวาที่แอพพลิเคชั่นนั้น และเลือก Disable
    หมายเหตุ: นี่จะเป็นการป้องกันแอพพลิเคชั่นจากการสตาร์ทอัพ
   4. คำเตือน: กรุณาเลือกอย่างระมัดระวังก่อนที่จะทำการปิดการทำงานแอพพลิเคชั่นนั้นไว้ เนื่องจาก บางแอพพลิเคชั่นอาจจะมีความสำคัญที่จะต้องสตาร์ทอัพในระหว่างการบูต ผู้ใช้สามารถที่จะเปิดการทำงานของแอพพลิเคชั่นได้ ถ้าหากมีการปิดเอาไว้