หมายเลข ID หัวข้อ : 00271151 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/11/2021พิมพ์

นโยบายสนับสนุนการอัปเกรด Windows 11 สำหรับคอมพิวเตอร์ Sony VAIO

    โปรดทราบว่า Sony จะไม่มีการสนับสนุนในเรื่อง Windows 11 กับ คอมพิวเตอร์ Sony VAIO

    ตัว โปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ใน คอมพิวเตอร์ Sony VAIO ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดต่ำสุดของ Microsoft สำหรับ Windows 11 ดังนั้น Sony จึงไม่สามารถรับประกันถึงความเข้ากันได้หรือให้การสนับสนุนในการอัปเกรดไปเป็น Windows 11

    ถ้าท่านตัดสินใจดดำเนินการกับการ อัปเกรดนี้โดยไม่คำนึงถึงข้อมูลนี้ ต้องมั่นใจว่าได้ทำการสำรองข้อมูลของท่านและสร้างมีเดียกู้คืน (Recovery media) ไว้แล้วสำหรับระบบของท่านก่อนที่ท่านจะเริ่มต้น

    หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ใช้ได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ Sony VAIO รุ่นเก่าที่ผลิดและจำหน่ายโดย Sony เท่านั้น สำหรับการสนับสนุนสำหรับ VAIO® PC ที่ผลิดและจำหน่ายโดย VAIO Corporation กรุณาอ้างอิงกับเว็บไซต์สนับสนุน VAIO Corporation ของท่านเอง