หมายเลข ID หัวข้อ : 00235476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2019พิมพ์

การยุติบริการจัดส่ง AACS Key สำหรับ WinDVD BD เวอร์ชัน 10

    Sony จะหยุดบริการจัดส่ง AACS Key สำหรับ WinDVD BD เวอร์ชัน 10 สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ Sony VAIO ด้วยเหตุนี้แผ่น Blu-ray Disc บางแผ่นจะไม่สามารถเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Sony VAIO ได้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563

    [แอปพลิเคชันที่ได้รับผลกระทบ]

    WinDVD BD เวอร์ชัน 10

    เราขออภัยท่านในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และ ขอขอบคุณท่านสำหรับความเข้าใจ

    * Sony ได้หยุดบริการจัดส่ง AACS Key สำหรับ WinDVD BD เวอร์ชัน 8.x ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560