หมายเลข ID หัวข้อ : 00202137 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2018พิมพ์

วิธีการใช้ยูติลิตี้ Battery Care Function เพื่อตรวจเช็คดูสถานะทางกายภาพของแบตเตอรี่

    กระบวนการที่จะใช้ ยูติลิตี้ Battery Care Function นี้ จะแปรผันไปตามระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. คลิกที่ลิงค์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้เพื่อใช้ ยูติลิตี้ Battery Care Function เพื่อตรวจเช็คดูสถานะทางกายภาพของแบตเตอรี่

    หมายเหตุ: ยูติลิตี้ Battery Care Function จะไม่มีให้ใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการที่เป็นเวอร์ชันก่อนหน้า Windows Vista.