หมายเลข ID หัวข้อ : 00188942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/12/2017

1 ธันวาคม 2560 - สิ้นสุดการดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่,

  โปรดทราบว่า โซนี่จะสิ้นสุดการให้การสนับสนุนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ที่จำหน่ายไปพร้อมการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จากโรงงาน:  

  •        Windows 95
  •        Windows 98
  •        Windows 98 SE
  •        Windows ME
  •        Windows 2000
  •        Windows XP
  •        Windows Vista

  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เราจะไม่มีการจัดให้มีไดร์ฟเวอร์ และ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้อีกต่อไป.