หมายเลข ID หัวข้อ : 00061804 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการปรับพื้นที่โซนการแตะและโซนพื้นที่ของการคลิกขวาใน Windows 8 และ 8.1

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อไปปรับแต่งการพื้นที่โซนการแตะและโซนของการคลิกขวา.

  ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะเริ่มทำกระบวนการนี้, ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์ฟเวอร์, ตัวอัพเดตของระบบและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ทั้งหมดที่มี ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X ที่แป้นพิมพ์และ จากรายการนั้น, ให้คลิกที่ Control Panel.
   Image

   หมายเหตุ: เนื่องจาก Control Panel เป็นแอพพลิเคชั่น Windows Desktop แบบดั้งเดิม, ถ้าท่านยังไม่ได้อยู่ที่หน้านี้ หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้า Desktop ให้ และหน้าต่างของ Control Panel จะเปิดขึ้นมา.

  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, ให้คลิกที่ Hardware and Sound.
  3. ในหน้าจอของ Hardware and Sound, ใน Devices and Printers, ให้คลิกที Mouse.
  4. ในหน้าต่างของ Mouse Properties, ให้คลิกที่แทปของ Device Settings.
  5. ในแทปของ Device Settings, ให้คลิกที่ปุ่ม Settings.
   Image
  6. ในหน้าต่างของ Properties of Synaptics ClickPad:
   • สำหรับ Right Button Zone:
    1. ให้เลื่อนไปที่ และดับเบิลคลิกที่ Buttons.
    2. ใน Buttons, ให้ดับเบิลคลิกที่ Right Button Zone.
    3. ทำการปรับแต่งโซนการคลิกขวาตามต้องการ, และจากนั้นให้คลิกที่ Close.
   • สำหรับ Tapping Zones:
    1. เลือกไปที่ และดับเบิลคลิกที่ Tapping.
    2. ในหน้าต่างของ Tapping, ให้ทำการปรับแต่งโซนของการแตะตามต้องการ และจากนั้นให้คลิกที่ Close.