• สำหรับลูกค้าที่ใช้แอป Imaging Edge Mobile :
  • กล้องที่อัปเดตมาแล้วจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป Imaging Edge Mobile ได้อีก หลังการอัปเดตกล้อง กรุณาติดตั้ง Creators' App เข้าไป
  • โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าแอป Imaging Edge Mobile เป็นเวอร์ชันล่าสุด (Ver.7.7.2 หรือที่ใหม่กว่า) เพื่อที่กล้องจะสามารถจับคู่กับ Creators' App ได้ ถ้าหากแอป Imaging Edge Mobile ไม่ได้เป็นเวอร์ชันล่าสุด กรุณาอัปเดตแอปนี้ก่อนที่จะลองจับคู่กล้องกับ Creators' App ใหม่
  • ถ้าหากท่านใช้ iPhone/iPad หลังการอัปเดตกล้อง กรุณาปิด iPhone/iPad นั้นก่อน และเปิดกลับขึ้นมาใหม่ (เริ่มต้นใหม่) จากนั้นจับคู่กล้องกับ Creators' App สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งและเชื่อมต่อ Creators' App กรุณาอ้างอิงกับ การเปลี่ยนจากแอป Imaging Edge Mobile ไปเป็น Creators' App
 • ข้อควรระวังเมื่อทำการอัปเดตจาก Ver.1.02 หรือก่อนหน้า
  • เมื่อทำการอัปเดตจาก Ver. 1.02 หรือก่อนหน้า ท่านจำเป็นต้องทำการอัปเดตไปเป็น Ver. 1.05 ก่อนที่จะดำเนินการต่อกับการอัปเดต Ver. 4.00 . ทำการอัปเดตเป็น Ver. 4.00 หลังทำการอัปเดตไปเป็น Ver. 1.05แล้วเท่านั้น ถ้าหากท่านพยายามจะทำการอัปเดตไปเป็น Ver. 4.00 โดยไม่ได้ทำการอัปเดตไปเป็น Ver. 1.05 จะเกิดความผิดพลาดขึ้น และท่านจะไม่สามารถทำการอัปเดตได้
  • กรุณาทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อทำการตรวจเช็คเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบ
   หมายเหตุ: ถ้ามีการตั้งค่า วันที่/เวลา (Date/Time) แสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิดกล้อง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งวันที่และเวลาด้วยค่าที่ถูกต้องดีแล้ว
   1. บนกล้อง เลือกที่ เมนู (Menu)
   2. เลือกที่ ตั้งค่า (Setup)ตัวเลือกการตั้งค่า (Setup Option)เวอร์ชัน (Version)

ถ้าหากเป็น Ver.1.05 หรือที่ใหม่กว่าอยู่แล้ว กรุณาอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด

Ver. 1.05 (สำหรับ Ver. 1.02 หรือก่อนหน้า)

อัปเดตล่าสุด (สำหรับ Ver. 1.05 หรือที่ใหม่กว่า