หมายเลข ID หัวข้อ : 00206485 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ไม่เปิดหรือไม่มีเพาเวอร์.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟกำลังได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเล่นและเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟใช้งานได้.

   ข้อสำคัญ: หลังการเสียบปลั๊กของเครื่องเล่นเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าในครั้งแรก, ให้รอ 10 วินาที ก่อนที่จะทำการเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.

  2. ลองทำการเปิดเพาเวอร์โดยการกดที่ปุ่มPOWER ที่ด้านหน้าของตัวเครื่องเล่น.

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องเล่นเปิดได้โดยการกดที่ปุ่มPOWER ที่ด้านหน้า, แต่ไม่เปิดกับของตัวรีโมทคอนโทรล, แสดงว่าแบตเตอรี่ในตัวรีโมทคอนโทรลนั้นอาจจะต้องได้รับการเปลี่ยนด้วยของใหม่. นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรด (IR) บนเครื่องเล่น. 

  3. ถ้าหากเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับทีวีด้วยสาย HDMI, ให้ถอดสาย HDMI นั้นออกจากเครื่องเล่นและกดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้งบนตัวเครื่อง. เมื่อตัวเครื่องเปิดขึ้นมา ให้ปิด Control for HDMI ไว้ จากเมนู System Settings.

  4. ถ้าเป็นไปได้, ให้ลองใช้สาย HDMI ความเร็วสูง.

  5. ลองทำการเสียบปลั๊กสายกำลังไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอันอื่นที่แตกต่างออกไป.

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการตรวจซ่อม แล้ว.