• JPEG (USB)

    มี

   • WMA (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL)

    มี / มี / มี / มี / มี / มี

   • MPEG-1 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL)

    มี / มี / มี / มี / มี / มี

   • AAC (CD-R/RW)

    มี / มี

   • MP3 (USB)

    มี

   • LPCM (CD-R/RW)

    มี / มี

   • เพลง MP3 (CD-R/RW)

    มี / มี

   • DVD-Video/CD/Video CD/SVCD

    มี / มี / มี / มี

   • Simple MPEG-4 (CD-R/RW)

    มี / มี

   • เพลง MP3 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL)

    มี / มี / มี / มี / มี / มี

   • Simple MPEG-4 (USB)

    มี

   • MPEG-1 (CD-R/RW)

    มี / มี

   • แผ่น CD-R/RW

    มี / มี

   • AAC (USB)

    มี

   • MPEG-1 (USB)

    มี

   • LPCM (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL)

    มี / มี / มี / มี / มี / มี

   • แผ่น DVD+RW/+R/+R DL (Video)

    มี / มี / มี

   • ภาพ JPEG (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL)

    มี / มี / มี / มี / มี / มี

   • ภาพ JPEG (CD-R/RW), Kodak

    มี

   • AAC (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL)

    มี / มี / มี / มี / มี / มี

   • แผ่น DVD-RW/-R/-R DL (Video)

    มี / มี / มี

   • LPCM (USB)

    มี

   • WMA (USB)

    มี

   • Simple MPEG-4 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL)

    มี / มี / มี / มี / มี / มี

   • แผ่น DVD-RW/-R/-R DL (VR)

    มี / มี / มี

   • DVD/CD Text

    มี / มี

   • WMA (CD-R/RW)

    มี / มี

   • Video DAC

    12bit/108MHz

   • การตั้งค่า Color Default Setting

    ระบบ NTSC (C)

   • Instant Advance

    มี

   • การตั้งค่า TV Type Default Setting

    ภาพ 16:9

   • เล่นภาพ เร็ว/ช้า พร้อมเสียง

    มี

   • ระบบค้นหาความเร็วสูง

    มี

   • ระบบ NTSC / PAL

    มี / มี

   • ระบบปรับความคมชัด

    มี

   • เล่นซ้ำทันที

    มี

   • Video Equalizer

    PICTURE, BRIGHTNESS, COLOR, HUE

   • Custom Picture Mode

    มี

   • ระบบ DD/DTS/MPEG Digital Output

    มี / มี / มี

   • MPEG Digital Output

    มี

   • Digital Output (Linear PCM)

    96kHz/24bit

   • Audio DAC

    192kHz/16bit

   • DTS

    มี

   • Dolby Digital Output

    มี

   • กว้าง (ม.ม.)

    270 มม.

   • ด้านหน้า

    แบบMold (Low)

   • น้ำหนัก ไม่รวมกล่อง (ก.ก.)

    0.95

   • ลึก (ม.ม.)

    209 มม.

   • สูง (ม.ม.)

    38.5 มม. (รวมส่วนที่ยื่นออกมา)

   • MP3 ID3 Lyrics

    มี

   • Multi-Disc Resume

    6 แผ่น

   • Picture Navigation

    มี (DVD-Video/VCD)

   • ภาพประกอบพื้นหลัง

    มี

   • ภาพพักหน้าจอ

    มี

   • Quick Set Up

    มี

   • เมนูควบคุม

    มี

   • ระบบปิดอัตโนมัติ Auto Power Off (Default)

    มี (เปิด)

   • ซูม

    มี

   • ช่องต่อ USB

    มี

   • Coaxial Digital Output

    มี

   • Analog Audio 2ch Output (L,R)

    มี

   • Composite Video Output

    มี

   • รีโมทควบคุมการทำงาน

    RMT-D197P

   • แบตเตอรี่ AA

    2

   • คู่มือ

    มี

   • สาย AV

    มี