หมายเลข ID หัวข้อ : 00198240 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

รูปภาพมีการกระโดด หรือ หยุดค้างในระหว่างการเล่นกลับ.

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อแก้ปัญหาภาพหยุดค้าง หรือ กระโดด.

  ข้อสำคัญ: ปัญหานี้สามารถจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากเครื่องเล่น DVD นั้นตั้งไปที่ PROGRESSIVE แม้ว่า ทีวีจะไม่สามารถรับสัญญาณโปรเกรสซีฟนี้ได้. ในกรณีนี้, การตั้งค่าโปรเกรสซีฟในเครื่องเล่น DVD นี้จะต้องปิดไว้. อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการตั้งค่าโปรเกรสซีฟนี้อยู่ในเครื่องเล่น DVD ครบทุกเครื่อง. ให้ศึกษาดูในคู่มือการใช้งานของเครื่องเล่น DVD ของท่านเพื่อทำการตรวจสอบดูว่าเครื่องเล่น DVD ของท่านมีการตั้งค่าโปรเกรสซีฟนี้หรือไม่.

  1. นำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องเล่น DVD.
  2. ตรวจสอบดู DVD สำหรับรอยนิ้วมือ รอยเปื้อน หรือ รอยขีดข่วน.
  3. ใช้ผ้านุ่ม แห้ง ทำความสะอาดแผ่นดิกส์นั้น.
  4. ใส่แผ่นดิสก์นั้นกลับเข้าไปในเครื่องเล่น DVD และเริ่มทำการเล่นดู.
  5. ถ้าหากปัญหายังคงเกิดขึ้น, ให้ตรวจเช็คดูที่เว็บไซต์ส่วนสนับสนุนของโซนี่ เพื่อดูว่า มีตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ปัญหานี้ให้หรือไม่.
  6. ลองทำการเล่นแผ่นดิสก์ที่แตกต่างออกไปในเครื่องเล่น DVD นั้นดู.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากปัญหาเกิดกับแผ่นดิสก์นั้นแผ่นเดียว อาจจะเป็นปัญหาความบกพร่องขอแผ่นดิสก์นั้นก็ได้.
   • แต่ถ้าเกิดกับทุกแผ่น แสดงว่าเครื่องเล่นของท่านอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว.