หมายเลข ID หัวข้อ : 00233125 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

เครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD - HDMI

  ทำการเชื่อมต่อ

  ผังแสดงการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc / DVD (HDMI)
  • สายเคเบิล HDMI
  • HDMI IN

  แนะนำให้เชื่อมต่อทาง HDMI เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพเหมาะสมที่สุด ถ้า เครื่องเล่น BD / DVD ของท่านมี แจ็คขั้วต่อ HDMI (ซ็อกเก็ต) ให้เชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI

  กรุณาแต่สาย HDMI ที่ได้รับการรับรอง ที่มีโลโก้ HDMI

  การเซ็ตอัปทีวี

  1. หลังทำการเชื่อมต่อ ให้เปิดทีวีและ เครื่องเล่น BD/DVD ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม (Input) ซ้ำๆ เพื่อเลือกอินพุตไปที่ เครื่องบันทึก BD/DVD ที่เชื่อมต่ออยู่

  3. เริ่มทำการเล่น เครื่องเล่น BD/DVD ที่เชื่อมต่ออยู่
   • ถ้าหากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Control for HDMI ท่านสามารถจะควบคุมเครื่องได้ง่าย ๆ โดยใช้รีโมทของทีวี
   • ถ้าหากอุปกรณ์มีแจ็คขั้วต่อ DVI (ซ็อกเก็ต) ให้เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต HDMI (ที่มี AUDIO IN) ผ่านตัวอะแดปเตอร์อินเตอร์เฟซ DVI - HDMI (ไม่ได้ให้มา) และเชื่อมต่อแจ็คขั้วต่อเสียงออก (Audio out) ของอุปกรณ์ ไปที่ HDMI 2 AUDIO IN หรือ HDMI 3 AUDIO IN (ชื่อของ แจ็คขั้วต่อ (ซ็อกเก็ต) จะแปรผันไปตาม รุ่นเครื่อง/ภูมิภาค/ประเทศ ของท่าน)

  การแก้ปัญหา

  โปรดทราบว่าเรื่องนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยทั่วไปตามทีวีที่เป็นรุ่นล่าสุดของ Sony ท่านสามารถจะหาข้อมูลการแก้ปัญหาเฉพาะรุ่นได้ใน i-Manual หรือคู่มือใช้งานสำหรับรุ่นเครื่องของท่าน ถ้าอาการยังคงมีอยู่ กรุณา ติดต่อกับ Sony

  ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอทีวี เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับ เครื่องเล่นผ่านทาง HDMI

  สำหรับทีวีรุ่นปี 2557 (เช่น KDL-xxWxxxB ซีรีส์) จะมีฟีเจอร์ วิเคราะห์ปัญหา ที่อาจจะตรวจหาอาการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้: กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท → HelpCustomer Support → Problem Diagnosis: External Device Symptom

  กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  • สาย HDMI มีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องดีแล้ว?
  • มีการเลือกอินพุตบนทีวีไว้เป็น HDMI แล้ว?
  • ถ้าหากการตั้งค่าความละเอียดมีการเลือกไว้ผิด ที่ไม่สามารถรองรับได้กับทีวี ท่านสามารถรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้ ในกรณีนี้ ให้กดที่ปุ่ม STOP บนเครื่องเล่นไว้ให้นานกว่า 10 วินาที เพื่อทำการรีเซ็ตความละเอียดของวิดีโอเอาต์พุตไปเป็นความละเอียดที่ต่ำสุด