หมายเลข ID หัวข้อ : 00203103 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/10/2018

การยุติการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับดิสก์ ซึ่งใช้ฐานข้อมูล Gracenote ในบางรุ่นบนเครื่องเล่น Blu-ray Disc และ Blu-ray Disc Home Theater systems

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  ฟังก์ชันการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับดิสก์ของ CD, DVD และ Blu-ray Disc ซึ่งใช้ฐานข้อมูล Gracenote โดยผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะยุติบริการลงบนเครื่องเล่น Blu-Ray Disc ตามรายการรุ่นด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

  การดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับดิสก์ เช่น รายชื่อเพลง, รายชื่อแทร็ก, รายชื่อศิลปิน เป็นต้น และการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล Gracenote หรือที่เรียกว่าการค้นหาเพลง และ การค้นหาวิดีโอ จะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากยุติบริการนี้

  ฟังก์ชันนี้จะยุติบริการลง สำหรับเครื่องเล่นที่ได้รับผลกระทบและจะถูกนำออกจากเครื่องเล่นในบางรุ่นโดยผ่านการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

  การยุติบริการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเล่นแผ่น CD, DVD และ Blu-ray Disc และการแสดงข้อมูลดิสก์จะมีอยู่ในแผ่นดิสก์นั้น

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นนี้

   

  [รุ่นที่ได้รับผลกระทบ] 


  BDP-S370, BDP-S470, BDP-S570, BDP-S770
  BDP-S380, BDP-S480, BDP-S485, BDP-S580, BDP-S780
  BDP-S390, BDP-S490, BDP-S590, BDP-S790
  BDP-S3100, BDP-S4100, BDP-S5100
  BDP-S3200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S6200, BDP-S7200
  BDP-S3500, BDP-S4500, BDP-S5500, BDP-S6500
  BDP-S6700
  UBP-X800
  BDV-E970W, BDV-E370, BDV-E870, BDV-IZ1000W
  BDV-E980W, BDV-E985W, BDV-E980, BDV-E880, BDV-E380, BDV-L800, BDV-L600
  BDV-N990W, BDV-N995W, BDV-N890W, BDV-NF720, BDV-N590, BDV-E690, BDV-E490, BDV-E290, BDV-E190
  BDV-N9900SH, BDV-N9100W, BDV-N9100WL, BDV-N9150W, BDV-N9150WL, BDV-N8100W, BDV-N7100W, BDV-E6100, BDV-E4100, BDV-E3100, BDV-E3200, BDV-E2100
  BDV-N9200W, BDV-N9200WL, BDV-N7200W, BDV-N5200W