หมายเลข ID หัวข้อ : 00197359 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/08/2019

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องเล่น Blu-ray Disc เมื่อใช้ เครือข่าย/ อินเตอร์เน็ต

    หน้านี้จะเป็นการแนะนำวิธีการแก้ปัญหาสำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc เมื่อใช้ เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต

    ความรู้พื้นฐานของการเชื่อมต่อ เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต

    แอปพลิเคชัน (Netflix, You Tube, Amazon Video, ฯลฯ)