หมายเลข ID หัวข้อ : 00224248 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

วิธีการฟังเพลงจากบริการ Spotify ในระบบ Blu-ray โฮมเธียเตอร์ โดยใช้ Bluetooth.

  ต่อไปนี้สิ่งที่จำเป็นในการเริ่มใช้บริการ Spotify:

  • ต้องมั่นใจว่าระบบ Blu-ray โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์โมบายนั้นเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
  • สร้างบัญชีผู้ใช้งาน Spotify Premium ขึ้นมาโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โมบายจาก เว็บไซต์ Spotify.
  • ดาวน์โหลดแอป Spotify Music จาก Google Play store ในอุปกรณ์โมบาย Android ของท่าน

  ทำตามขั้นตอนด้านล่าง ถึงวิธีการที่จะรับฟังบริการ Spotify โดยใช้ฟีเจอร์ Bluetooth ของระบบ Blu-ray โฮมเธียเตอร์:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ของระบบ Blu-ray โฮมเธียเตอร์ของท่าน
  2. ไปที่ Inputs.
  3. เลื่อนขึ้นหรือลง เพื่อไปที่ Bluetooth และกดที่ Select.
  4. ในอุปกรณ์โมบายของท่าน, แต่ที่ Settings.
  5. เปิด Bluetooth ขึ้นมา

   หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าการเชื่อมต่อของ Bluetooth ของอุปกรณ์โมบายนั้นมีการเปิดไว้แล้ว

  6. จับคู่อุปกรณ์โมบายกับระบบ Blu-ray โฮมเธียเตอร์
  7. เมื่อจับคู่ได้แล้ว, เปิดแอป Spotify Music ขึ้นมา และเลือกคอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะเล่น