หมายเลข ID หัวข้อ : 00224253 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

วิธีการฟังเพลงจากบริการ Spotify ในระบบ Blu-ray โฮมเธียเตอร์ โดยใช้ Screen mirroring.

  ต่อไปนี้สิ่งที่จำเป็นในการเริ่มใช้บริการ Spotify:

  • ต้องมั่นใจว่าระบบ Blu-ray โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์โมบายนั้นเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
  • สร้างบัญชีผู้ใช้งาน Spotify Premium ขึ้นมาโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โมบายจาก เว็บไซต์ Spotify.
  • ดาวน์โหลดแอป Spotify Music จาก Google Play store ในอุปกรณ์โมบาย Android ของท่าน

  ทำตามขั้นตอนด้านล่าง ถึงวิธีการที่จะรับฟังบริการ Spotify โดยใช้ฟีเจอร์ Screen mirroring ของระบบ Blu-ray โฮมเธียเตอร์:

  1. กดที่ปุ่ม HOME ของตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ของระบบ Blu-ray โฮมเธียเตอร์ของท่าน
  2. ไปที่ Inputs.
  3. เลื่อนขึ้นหรือลง เพื่อไปที่ Screen mirroring และกดที่ Select.
  4. ในอุปกรณ์โมบายของท่าน, แต่ที่ Settings.
  5. ไปที่ Connectivity และแตะที่ Screen mirroring
  6. แตะที่ Start.

   หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าระบบ Blu-ray โฮมเธียเตอร์อยู่ในโหมดแสตนด์บาย

  7. เลือกที่ Device.
  8. เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ให้เปิดแอป Spotify Music ขึ้นมา.
  9. แตะที่ Your Music เพื่อเลือกเพลงที่ท่านต้องการจะเล่น