หมายเลข ID หัวข้อ : 00139027 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

ไม่สามารถดูคอนเทนท์ของอินเทอร์เน็ตบนทีวีได้ เนื่องจากมีปัญหาของเครือข่ายหรือความผิดพลาดในเครือข่าย.

เมื่อเข้าไปในคอนเทนท์เช่น Netflix หรือ YouTube ใน BRAVIA TV, จะมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการแก้ปัญหา ตรวจเช็คดูว่าความผิดพลาดยังมีแสดงต่อไปหรือไม่ หลังการทำเสร็จในแต่ละขั้นตอนแล้ว

  หมายเหตุ:

  • ในกรณีต่อไปนี้, การบริการนั้นอาจจะมีการหยุดลงไปเป็นการชั่วคราว กรุณารอระยะหนึ่ง ก่อนที่จะลองรับชมดูใหม่อีกครั้ง
   • ความผิดพลาดเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อรับชมวิดีโอบางเรื่องเท่านั้น
   • มีข้อความ Feature not available(ฟีเจอร์นี้ไม่มี) หรือ Service cannot be accessed at this time(ไม่สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ในเวลานี้) แสดงขึ้นมา
  • สำหรับปัญหาของ Netflix, ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้: ข้อความแสดงความผิดพลาดและรหัสความผิดพลาดของ Netflix

  ขั้นตอนการแก้ปัญหา

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนจะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ต่อปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คดูว่าความผิดพลาดยังมีแสดงต่อไปหรือไม่ หลังการทำเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอนแล้ว

  1. ตรวจเช็คดูมีรหัสแสดงความผิดพลาดแสดงด้วยหรือไม่
   มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปหรืออัปเดตคอนเทนท์ในอินเทอร์เน็ต.

  2. ทำการรีเฟรชคอนเทนท์ของอินเทอร์เน็ต. (เครื่องอื่นที่นอกเหนือจาก Android TV™)
   หมายเหตุ: ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของทีวีนั้น ๆ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ.

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Network หรือ Network Setup.
   4. เลือกที่ Refresh Internet Content.
  3. อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด
   สำหรับ Android TVs
   สำหรับทีวีอื่น ๆ

  4. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี.
   สำหรับ Android TVs
   สำหรับทีวีอื่น ๆ

  5. รีเซ็ตเคเบิลโมเด็มหรือเราท์เตอร์
   1. ถอดปลั๊กของสายไฟกำลังของโมเด็มหรือเราท์เตอร์ออกจากเต้ารับไฟฟ้านาน 30 วินาที
   2. เสียบปลั๊กสายไฟกำลังกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟ และรอจนกระทั่งไฟสัญญาณกระพริบ ซึ่งเป็นการแสดงว่าการรีสตาร์ทของเราท์เตอร์ทำได้เสร็จแล้ว.
     
  6. ตรวจเช็คดูสถานะของเครือข่ายโดย ดำเนินการวิเคราะห์เครือข่าย.
   หมายเหตุ: ถ้าหากผลของการวิเคราะห์เครือข่ายออกมา ไม่ OK, ให้ทำการกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายนั้นใหม่ และลองทำการวิเคราะห์การเชื่อมต่อดูอีกครั้ง อ้างอิงกับคู่มือทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ในวิธีการกำหนดการตั้งค่าให้กับเครือข่ายนั้นใหม่
    
  7. ทำการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน
   สำหรับ Android TV
   สำหรับทีวีอื่น ๆ

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาทำการตรวจเช็คดังต่อไปนี้: