• วิดีโอ

    มี

   • Photo

    มี

   • Streaming

    มี

   • BD-ROM

    มี

   • Sony Entertainment Network

    Streaming

   • เว็บบราวเซอร์

    Streaming, Java, Search

   • DLNA

    DMP (Digital Media Player)/DMR (Digital Media Renderer)/Party Control Screen/ Contents Throw

   • Deep Colour

    ได้ (16bit)

   • ดีวีดี

    NTSC/PAL (60Hz/50Hz), DVD 24p output, TV Type Default Setting (16:9)

   • ลดสัญญาณรบกวน

    BNR, MNR

   • Video Output (BD-ROM)

    มี (480i/480p/720p/1080i/1080p (60Hz)); Yes (576i/ 576p/ 720p/1080i/1080p (50Hz)); Yes (1080p (24Hz))

   • อัพสเกลแบบ Precision Cinema HD

    มี

   • BD

    HD (24Hz) (24p True Cinema), HD 24Hz to 60Hz conversion, HD (60Hz), SD (60Hz), HD(50Hz), SD (50Hz)

   • Preset Picture Mode

    มี (Standard/Brighter room/Theater Room)

   • Video Playback

    Play/Stop/Pause/REV/FWD/PREV/NEXT/Slow Playback (FWD/REV)/STEP Playback (FWD/REV)/Repeat(All, Title, Chapter, Track)

   • 24p True Cinema

    มี

   • x.v.Colour

    มี

   • PhotoTV HD

    มี

   • LPCM (2ch/6ch/8ch) ผ่านช่อง HDMI

    มี (192kHz/96kHz/48kHz)

   • DTS

    DTS-HD Master Audio decoding (MA)

   • Dolby®

    Dolby True HD decoding (2Ch)

   • AV Sync

    มี

   • BDMV (BD-RE/BD-R)

    มี (ver.3.0, SL/DL)/มี (ver.2.0, SL/DL)

   • Bonus View

    มี

   • Hybrid Disc (BD/DVD, BD/CD, HDDVD/DVD)

    มี (เลือกในเมนู set-up), มี (เลือกในเมนู set-up), มี (ส่วนของ DVD เท่านั้น)

   • USB Memory

    มี

   • CD-R/-RW

    มี

   • External HDD (Read/Write/Copy/Move)

    มี (Read)

   • BDAV (BD-RE/BD-R)

    มี (ver.2.0, SL/DL)/มี (ver.1.0, SL/DL)

   • เล่นแผ่น SA-CD (SA-CD/CD)

    มี

   • ดีวีดี วิดีโอ

    มี

   • DVD+R/DVD+RW/DVD+R Double Layer

    ได้/ได้/ได้

   • DVD-R/DVD-RW/DVD-R Dual Layer

    มี (Video, VR (w/o CPRM))/มี (Video, VR (w/o CPRM))/มี (Video, VR (w/o CPRM))

   • CD (CD-DA)

    มี

   • แผ่น DVD 8ซม

    8cm DVD-R/-RW, 8cm DVD+RW

   • BD-ROM

    มี (SL/DL)

   • BD-Live

    มี

   • Mixed Disc (BDAV / BDMV)

    มี (BDMV)

   • File System (FAT32, NTFS, exFAT)

    มี/มี/-

   • GIF (.gif)

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • JPEG (.jpg, .jpeg)

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • PNG (.png)

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • MPEG-4/AVC (.mov, 3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2)

    Yes (BD, DVD, CD, USB)

   • MPEG-1 Video/PS (.mpg .mpeg, .m2ts, .mts)

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • WMV9 (.wmv, .asf)

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • Motion JPEG (.mov, .avi)

    Yes (BD, DVD, CD, USB)

   • AVCHD Disc Format Forlder

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts)

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • RMVB (.rmv)

    Yes (BD, DVD, CD, USB)

   • Xvid

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • MPEG-2 Video/PS, TS ( .mpg.mpeg, .m2ts, .mts)

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • VC1 (.m2ts, .mts)

    Yes (BD, DVD, CD, USB)

   • LPCM (.wav)

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • WMA9 Standard (.wma)

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • MP3 (.mp3)

    ได้ (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

   • AAC (.m4a)

    Yes (BD, DVD, CD, USB)

   • USB Port

    1 (Front, Rear)

   • Ethernet Port

    1 (Rear)

   • Optical/Coaxial Audio Output

    -/1 (Rear)

   • HDMI Output

    1 (Rear)

   • Power Voltage

    110-240V

   • Supplied Accessories

    Instruction Manual, Remote Control (RMT-B119P), Batteries (Type AA x 2)

   • Dimensions (W x H x D)

    Approx. 360mm x 43mm x 199mm

   • Power Frequency

    50/60Hz

   • Weight (kg)

    Approx. 1.3kg

   • Power Consumption

    13W (in operation), 0.15W (in standby)