• ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

    265 x 43 x 199 มม.

   • น้ำหนัก

    0.9 กก.

   • การเล่น

    มี

   • Super Scaler (Precision CinemaHD upscale)

    มี

   • HDMI®

    มี

   • เอาต์พุต DVD 24p

    มี

   • โคแอกเชียล, ออปติคอล

    มี/มี

   • NTSC/PAL

    มี/มี

   • Deep Color

    มี (16 บิต)

   • ระบบล็อคป้องกันเด็ก

    มี

   • สกรีนเซฟเวอร์/การตั้งค่าอย่างง่าย/PhotoTV HD

    มี/มี/มี

   • การอัพเดตเฟิร์มแวร์

    มี

   • Live Streaming/ ซับไตเติ้ล / การแนะนำ

    มี/มี/มี

   • การควบคุมโดยผู้ปกครอง

    มี

   • แป้นพิมพ์ USB (101 เท่านั้น) / สแตนด์บายอัตโนมัติ

    มี (101 เท่านั้น)/มี

   • BRAVIA Sync

    มี

   • สไลด์โชว์ภาพถ่ายพร้อมเพลง

    มี

   • แอป

    มี

   • ช่องเสียบอินพุตและเอาต์พุต

    เอาต์พุต HDMI® (ด้านหลัง 1); เอาต์พุตเสียงโคแอกเชียล (ด้านหลัง 1); Ethernet (ด้านหลัง 1); USB (ด้านหน้า 1)

   • การใช้พลังงาน

    8.8W

   • อุปกรณ์เสริม

    รีโมทคอนโทรล (RMT-B128P); แบตเตอรี่ (ชนิด AAA 2 ก้อน); คู่มือการใช้งาน; ใบรับประกัน

   • การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บายแบบเชื่อมต่อเครือข่าย) – ช่องเสียบ

    3.6W (Ethernet)/3.6W (HDMI CEC)/3.6W (ต่อช่องเสียบและเครือข่ายทั้งหมด)

   • เปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย

    หลังจาก 20 นาที

   • สวิตช์เปิด/ปิดเครือข่ายไร้สาย

    N/A

   • เปิดใช้งานโหมดสแตนด์บายแบบเชื่อมต่อเครือข่าย – ช่องเสียบ

    หลังจาก 20 นาที (Ethernet, HDMI CEC)

   • การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย)

    0.2W

  • รีโมทคอนโทรล (RMT-B127P)
  • แบตเตอรี่ (ชนิด AAA 2 ก้อน)
  • คู่มือการใช้งาน