ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
265 x 43 x 199 มม.
น้ำหนัก
0.9 กก.
การเล่น
มี
Super Scaler (Precision CinemaHD upscale)
มี
HDMI®
มี
เอาต์พุต DVD 24p
มี
โคแอกเชียล, ออปติคอล
มี/มี
NTSC/PAL
มี/มี
Deep Color
มี (16 บิต)
ระบบล็อคป้องกันเด็ก
มี
สกรีนเซฟเวอร์/การตั้งค่าอย่างง่าย/PhotoTV HD
มี/มี/มี
การอัพเดตเฟิร์มแวร์
มี
Live Streaming/ ซับไตเติ้ล / การแนะนำ
มี/มี/มี
การควบคุมโดยผู้ปกครอง
มี
แป้นพิมพ์ USB (101 เท่านั้น) / สแตนด์บายอัตโนมัติ
มี (101 เท่านั้น)/มี
BRAVIA Sync
มี
สไลด์โชว์ภาพถ่ายพร้อมเพลง
มี
แอป
มี
ช่องเสียบอินพุตและเอาต์พุต
เอาต์พุต HDMI® (ด้านหลัง 1); เอาต์พุตเสียงโคแอกเชียล (ด้านหลัง 1); Ethernet (ด้านหลัง 1); USB (ด้านหน้า 1)
การใช้พลังงาน
8.8W
อุปกรณ์เสริม
รีโมทคอนโทรล (RMT-B128P); แบตเตอรี่ (ชนิด AAA 2 ก้อน); คู่มือการใช้งาน; ใบรับประกัน
การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บายแบบเชื่อมต่อเครือข่าย) – ช่องเสียบ
3.6W (Ethernet)/3.6W (HDMI CEC)/3.6W (ต่อช่องเสียบและเครือข่ายทั้งหมด)
เปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย
หลังจาก 20 นาที
สวิตช์เปิด/ปิดเครือข่ายไร้สาย
N/A
เปิดใช้งานโหมดสแตนด์บายแบบเชื่อมต่อเครือข่าย – ช่องเสียบ
หลังจาก 20 นาที (Ethernet, HDMI CEC)
การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย)
0.2W
  • รีโมทคอนโทรล (RMT-B127P)
  • แบตเตอรี่ (ชนิด AAA 2 ก้อน)
  • คู่มือการใช้งาน