หมายเลข ID หัวข้อ : 00199780 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

อะไรเป็นคุณลักษณะของเสียง และฟอร์แมทของออดิโอจากแต่ละขั้วแจ็คเอาท์พุทของเครื่องเล่น Blu-ray? (UBP ซีรีย์)

  ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะของเสียงที่รองรับได้(จำนวนของแชลแนล และความถี่แซมปลิ้ง) ฟอร์แมทออดิโอจากแต่ละขั้วแจ็คเอาท์พุทสำหรับเครื่องเล่นนี้:  

  หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์และกลุ่ม ที่ใช้ได้ ของหัวข้อนี้เพื่อตรวจสอบดูข้อมูลที่ใช้ได้กับรุ่นเครื่องที่ใช้อยู่.


  HDMI:

  • LPCM (ได้ถึง 7.1ch)
  • Dolby Digital (ได้ถึง 5.1ch)
  • Dolby Digital Plus (ได้ถึง 7.1ch)
  • Dolby TrueHD (ได้ถึง 7.1ch)
  • Dolby Atmos (7.1ch)
  • DTS ES Matrix (ได้ถึง 6.1ch)
  • DTS ES Discrete (ได้ถึง 6.1ch)
  • DTS ES 8ch Discrete (ได้ถึง 7.1ch)
  • DTS 96/24 (ได้ถึง 5.1ch)
  • DTS 96/24 ES Matrix (ได้ถึง 6.1ch)
  • DTS (ได้ถึง 5.1ch)
  • DTS-HD High Resolution Audio (ได้ถึง 7.1ch)
  • DTS-HD Master Audio (ได้ถึง 7.1ch)
  • DTS X (7.1ch)

  Digital Out:

  • LPCM (ได้ถึง 2ch)
  • Dolby Digital (ได้ถึง 5.1ch)
  • DTS (ได้ถึง 5.1ch)