หมายเลข ID หัวข้อ : 00200338 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

อะไรเป็นคุณลักษณะของเสียง และฟอร์แมทของออดิโอจากแต่ละขั้วแจ็คเอาท์พุทของเครื่องเล่น Blu-ray?

  ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะของเสียงที่รองรับได้(จำนวนของแชลแนล และความถี่แซมปลิ้ง) ฟอร์แมทออดิโอจากแต่ละขั้วแจ็คเอาท์พุทสำหรับเครื่องเล่นนี้:

  หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับ ผลิตภัณฑ์และกลุ่ม ที่ใช้ได้ ของหัวข้อนี้เพื่อตรวจสอบดูข้อมูลที่ใช้ได้กับรุ่นเครื่องที่ใช้อยู่.

  HDMI:

  • LPCM (ได้ถึง 7.1 ch)

   หมายเหตุ: LPCM 7.1 ch สำหรับ 96/48 kHz เท่านั้น.

  • Dolby Digital (ได้ถึง 5.1 ch)
  • Dolby Digital Plus (ได้ถึง 7.1 ch)
  • Dolby TrueHD (ได้ถึง 7.1 ch)

  Digital Output:

  • LPCM (ได้ถึง 2 ch)
  • Dolby Digital (ได้ถึง 5.1 ch)
  • DTS (ได้ถึง 5.1 ch)