หมายเลข ID หัวข้อ : 00200341 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

แต่ละขั้วแจ็คเอาท์พุท จะให้เสียงที่มีคุณลักษณะและออดิโอฟอร์แมทอะไรออกมาบ้าง ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะของเสียงที่รองรับได้(จำนวนของแชลแนล และความถี่แซมปลิ้ง) ฟอร์แมทออดิโอจากแต่ละขั้วแจ็คเอาท์พุทสำหรับเครื่องเล่นนี้:

หมายเหตุ: อ้างอิงกับส่วนของ ผลิตภัณฑ์และกลุ่ม ของหัวข้อนี้ เพื่อตรวจสอบดูว่าข้อมูลนี้จะใช้กับเครื่องรุ่นที่กำลังใช้ได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของเครื่องรุ่นอื่น ๆ ให้อ้างอิงด้านล่างของหน้านี้.

HDMI:

 • LPCM (ได้ถึง 7.1 ch)

  หมายเหตุ: LPCM 7.1 ch สำหรับ 96/48 kHz เท่านั้น

 • Dolby Digital (ได้ถึง 5.1 ch)
 • Dolby Digital Plus (ได้ถึง 7.1 ch)
 • Dolby TrueHD (ได้ถึง 7.1 ch)
 • DTS ES Matrix (ได้ถึง 6.1 ch)
 • DTS ES Discrete (ได้ถึง 6.1 ch)
 • DTS ES 8ch Discrete (ได้ถึง 7.1 ch)
 • DTS 96/24 (ได้ถึง 5.1 ch)
 • DTS 96/24 ES Matrix (ได้ถึง 6.1 ch)
 • DTS (ได้ถึง 5.1 ch)
 • DTS-HD High Resolution Audio (ได้ถึง 7.1 ch)
 • DTS-HD Master Audio (ได้ถึง 7.1 ch)
 • MPEG2 AAC(ARIB) (ได้ถึง 5.1 ch) *1

Digital Output:

 • LPCM (ได้ถึง 2 ch)
 • Dolby Digital (ได้ถึง 5.1 ch)
 • DTS (ได้ถึง 5.1 ch)

Analog:

 • 2 ch *1


*1 รองรับได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น.

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของรุ่นอื่น ๆ :

รุ่นข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้
BDP-BX150ฟอร์แมทออดิโอที่ใช้งานร่วมกันได้จากแต่ละขั้วแจ็คเอาท์พุท
BDP-BX350
BDP-BX370
BDP-BX550
BDP-S1500
BDP-S1700
BDP-S3500
BDP-S3700
BDP-S4500
BDP-S5500


สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ ของ UBP ซีรีส์, ให้อ้างอิงกับลิงค์ด้านล่างนี้: