หมายเลข ID หัวข้อ : 00235602 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2019

เครื่อง Sound Bar หรือ ระบบโฮมเธียเตอร์ ไม่ปิด แม้จะทำการปิดทีวีไปแล้ว

  หมายเหตุ:

  • หัวข้อนี้ใช้กับ เครื่อง Sound Bars / ระบบโฮมเธียเตอร์ ที่มีพอร์ต HDMI ถ้าต้องการตรวจสอบดูว่าเครื่องรุ่นของท่านมีพอร์ต HDMI หรือไม่ ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
  • ขั้นตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ
  • ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ อาจจะมีอยู่ใน อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ HDMI ที่มาจากบริษัทอื่น แต่ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะทำงานได้เป็นปกติ

  ถ้าหากเครื่อง Sound Bar / ระบบโฮมเธียเตอร์ ไม่ปิดเมื่อปิดทีวีที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI ให้ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้:

  1. เปิด ฟังก์ชัน  Control for HDMI (Bravia Sync) ของทีวีขึ้นมา
   หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Android TV™บางรุ่น
   1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่Settings
   3. เลือกที่ Watching TV
   4. เลือกที่ External inputs
   5. เลือกที่ BRAVIA Sync settings จากนั้นให้ตั้งไปที่ ON
  2. ใน การตั้งค่าของ Control for HDMI (Bravia Sync) ของทีวี ถ้าหากมี การตั้งค่าที่เกี่ยวของกับ ฟังก์ชันการปิดไฟโดยอัตโนมัติ (เช่น ปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ) ให้ตั้งฟังก์ชันนั้นไปที่ Automatic หรือ On
   หมายเหตุ: ขึ้นกับรุ่นของเครื่อง อาจจะไม่มี การตั้งค่าของ การปิดไฟโดยอัตโนมัติ หรือชื่อของการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันได้

  3. เปิดฟังก์ชัน  Control for HDMI ของเครื่อง Sound Bar / ระบบโฮมเธียเตอร์ 
   หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย:

   HT-X9000F/Z9F:
   1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ Sound bar กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่ Setup
   3. เลือกที่ Advanced Settings
   4. เลือกที่ HDMI Settings
   5. เลือกที่ Control for HDMI และจากนั้นตั้งไปที่ On
   HT-S100F/S200F/X8500:
   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar กดค้างที่ปุ่ม VOICE นาน 5 วินาที
   2. ไฟ USB จะกะพริบสองครั้ง แสดงให้ทราบว่า ฟังก์ชัน Control for HDMI มีการเปิดไว้อยู่
  4.  ใน การตั้งค่าของ HDMI ของเครื่อง Sound Bar / ระบบโฮมเธียเตอร์ ถ้าหากมี การตั้งค่าที่เกี่ยวของกับ ฟีเจอร์ ปิดไฟอัตโนมัติ (เช่น Standby Linked to TV) ให้ตั้งฟีเจอร์เหล่านั้นไปที่ Auto หรือ On
   หมายเหตุ: ขึ้นกับรุ่นของเครื่อง อาจจะไม่มี การตั้งค่าของ การปิดไฟโดยอัตโนมัติ หรือชื่อของการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันได้