หมายเลข ID หัวข้อ : 00231029 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/08/2019

คู่มือแก้ปัญหาของเครื่อง Sound Bar

  คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหา:

  ไม่สามารถสั่งงานได้ หรือหยุดค้าง
  ไม่มีเสียง
  มีเสียงกระโดด หรือมีเสียงรบกวนเกิดขึ้น

   

  ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนหลักของ Sony