หมายเลข ID หัวข้อ : 00231029 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/03/2020

คู่มือแก้ปัญหาของเครื่อง Sound Bar

    คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหา:

    ไฟไม่เข้า ไม่สามารถใช้งานได้ หรือหยุดค้าง
    ไม่มีเสียง (ลำโพง Bar หรือ ลำโพง ซับวูฟเฟอร์)
    มีเสียงกระโดด หรือมีเสียงรบกวนเกิดขึ้น

    ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนหลักของ Sony