หมายเลข ID หัวข้อ : 00197391 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019

วิธีการรับฟังเสียงของทีวี จาก Sound Bar อย่างเดียว

เสียงของทีวี จะออกมาทั้งจากลำโพงของทีวีและ Sound Bar

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากทีวีและ Sound bar เชื่อมต่อกันด้วยสาย HDMI® และมีเสียงออกมาจากลำโพงในตัวของทีวี และจาก Sound bar ในเวลาเดียวกัน:

  แต่ละขั้นตอนเหล่านี้แทนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้ ตรวจเช็คดูว่ามีเสียงออกมาเฉพาะที่ Sound bar หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น

  1. ในเครื่อง Sound bar ของท่าน, ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการเปิดฟังก์ชัน Control for HDMI ไว้แล้ว

   สำหรับ HT-X9000F/Z9F

   1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ Sound bar กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่ Setup
   3. เลือกที่ Advanced Settings
   4. เลือกที่ HDMI Settings
   5. เลือกที่ Control for HDMI และจากนั้นตั้งไปที่ On

   สำหรับ HT-S100F/S200F/X8500

   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar, กดค้างที่ปุ่ม VOICE นาน 5 วินาที
    • ไฟ USB จะกะพริบสองครั้ง แสดงให้ทราบว่า ฟังก์ชัน Control for HDMI มีการเปิดไว้อยู่
  2. เปิดและปิดเครื่อง Sound bar
   1. โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ทำการปิดทีวีลงไป
    • ตรวจเช็คดูว่าเครื่อง Sound bar มีการปิดลงไปพร้อมกันหรือไม่ 
   2. ถ้าหากเครื่อง Sound bar ไม่ปิดลงไป ให้ใช้รีโมทของเครื่อง Sound bar ทำการปิดเครื่อง Sound bar นั้น
   3. โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ทำการเปิดทีวีขึ้นมา
    • ตรวจเช็คดูว่าเครื่อง Sound bar มีการเปิดขึ้นมาพร้อมกันหรือไม่ 
   4. ถ้าหากเครื่อง Sound bar ไม่เปิดขึ้นมา ให้ใช้รีโมทของเครื่อง Sound bar ทำการเปิดเครื่อง Sound bar นั้น
  3. รีเซ็ตเครื่อง Sound bar ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

   วิธีการรีเซ็ตจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่อง ดังนั้นให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้นสำหรับรายละเอียดต่างๆ

   หมายเหตุ: ทำการรีเซ็ตดังต่อไปนี้ ถ้าหากลำโพงซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงหลัง เชื่อมต่อกับเครื่อง Sound Bar แบบไร้สาย, การเชื่อมต่อนั้นอาจจะถูกตัดได้ ในกรณีนี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง และดำเนินการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง