หมายเลข ID หัวข้อ : 00198813 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

ชุดออดิโอของฉันเล่นเพลงที่ไม่ต้องการ

ปุ่ม Power/Home ไม่ทำงาน

  เมื่อมีเพลงที่ไม่ต้องการเล่นขึ้นมาในทันที หรือเมื่อระบบไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ตัวเครื่องอาจจะอยู่ในโหมดสาธิตการทำงาน (DEMO)

  ให้ปิดโหมดสาธิตการทำงาน (DEMO), โดยการรีเซ็ตระบบดังต่อไปนี้:

  • สำหรับ HT-S100F/SF150
   กดค้างที่ปุ่ม + (volume) , ปุ่ม Power , และปุ่ม (input select) บนตัวเครื่องไว้นานกว่า 5 วินาที เพื่อทำการรีเซ็ตระบบ
    
  • สำหรับ HT-S200F/S350/SD35/SF200/SF201/X8500/X9000F(XF9000)/Z9F(ZF9)
   กดค้างที่ปุ่ม (volume) และปุ่ม Power บนตัวเครื่องไว้นานกว่า 5 วินาที เพื่อทำการรีเซ็ตระบบ
    
  • สำหรับรุ่นอื่น ๆ
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการรีเซ็ตระบบ ให้อ้างอิงกับคู่มือ