หมายเลข ID หัวข้อ : 00198813 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/07/2020

ระดับเสียงของ Sound Bar เพิ่มขึ้นเอง หรือไม่ปิดเมื่อกดปุ่มเปิดปิด

ระดับเสียงปรับเพิ่มขึ้นเองอีกครั้งหลังจากที่ปรับลงไป

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เครื่อง Sound Bar นั้นอาจจะมีการตั้งไปที่โหมด  สาธิตหน้าร้าน (In-store Demo) ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อทำการรีเซ็ต (ALL RESET) เครื่อง Sound Bar นั้นใหม่

  วิธีการรีเซ็ต (ALL RESET)เครื่อง Sound Bar
  ถ้าหากเครื่องรุ่นของท่านไม่ได้มีอยู่ในด้านล่างนี้ ให้ตรวจดูในคู่มือการใช้งาน

  • วิธีการรีเซ็ต HT-S100F 

  • วิธีการรีเซ็ต HT-S200F/S350/X8500/X9000F/Z9F

  • วิธีการรีเซ็ต (ALL RESET) HT-G700

  • วิธีการรีเซ็ต (ALL RESET) HT-S20R