หมายเลข ID หัวข้อ : 00252216 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

วิธีการรีเซ็ตเครื่อง Sound Bar

  สำหรับ วิธีการรีเซ็ตเครื่อง Sound Bar ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:

  หมายเหตุ:

  • วิธีการรีเซ็ตจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้า รุ่นเครื่องของท่านไม่มีอยู่ในรายการ ให้อ้างอิงกับ คู่มือ
  • การตั้งค่าจะกลับไปเป็นสถานะเริ่มต้นของเครื่อง การตั้งค่าเช่น ระดับเสียง ฟังก์ชัน การตั้งค่าเสียง และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

   HT-RT3/RT40

   HT-S100F

  HT-S200F/S350/X8500/X9000F/Z9F

   HT-G700

  HT-S20R