• กำลัีงขับ - เซอร์ราวด์ (RMS)

    43 วัตต์

   • กำลัีงขับ - คู่หน้า (RMS)

    43 วัตต์

   • กำลังขับรวม (RMS)

    350 วัตต์

   • อัตราการบริโภคพลังงาน (ขณะใช้งาน)

    67 วัตต์

   • กำลัีงขับ - ซับวูเฟอร์ (RMS)

    89 วัตต์

   • กำลัีงขับ - กลาง (RMS)

    89 วัตต์

   • อัตราการบริโภคพลังงาน (ขณะพร้อมใช้)

    1 วัตต์

   • Dolby Digital

    ได้

   • สัญญาณวิดีโอ (HDMI) ปรับเป็น 720p/1080i สำหรับ DVD

    ได้

   • USB

    ได้

   • ช่องต่อสัญญาณเสียง IN/OUT (อนาล็อค)

    1 / –

   • ฟังก์ชั่น BRAVIA Sync

    ได้

   • ถอดรหัส Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II

    ได้ / –

   • S-Master

    มี (24-Bit)

   • Control for HDMI

    ได้

   • ลำโพง (หน้า/เซ็นเตอร์/เซอร์ราวด์/ซัพวูฟเฟอร์)

    มี / มี / มี / มี

   • การถอดรหัสสำหรับการเล่นไฟล์ภาพนิ่ง

    JPEG

   • ชื่อไฟล์MP3 /ID3Tag Ver. 1.1/ID3Tag Ver. 2.0)

    ได้ / ได้ / ได้

   • การเข้ารหัสสำหรับการบันทึกไฟล์เสียง

    MP3/WMA9/AAC

   • โหมดการเล่น (แบบสุ่ม)

    ได้

   • โหมดการเล่น (ปกติ)

    ได้

   • โหมดการเล่น (ซ้ำ)

    ได้

   • การถอดรหัสสำหรับการเล่นไฟล์วีดีโอ

    Xvid Home/MPEG4 Simple Profile

   • การถอดรหัสสำหรับการเล่นไฟล์เสียง

    MP3/WMA9/AAC

   • โหมดการเล่น (ต่อเนื่อง)

    ได้

   • ย่านความถี่

    FM/-

   • ตั้งสถานีล่วงหน้า

    FM 20/-

   • เสาอากาศภายนอกสำหรับ FM/AM

    มี (75 โอห์ม)/-

   • ชนิด

    ถาด CD (ชนิดป้องกันฝุ่น)

   • เล่นภาพ JPEG

    ได้

   • MP3/ID3Tag Ver.1.1/iD3Tag Ver.2.0

    ได้ / ได้ / ได้

   • เล่นแผ่น DVD-R/+R/+R DL/+RW/-RW/-RW(VR) (อาจเล่นบางแผ่นไม่ได้)

    ได้ / ได้ / – / ได้ / ได้ / –

   • เล่น MP3

    ได้

   • เล่น MPEG4 Simple Profile

    ได้

   • Precision Cinema Progressive

    ได้

   • Progressive Scan (NTSC/PAL)

    ได้ / ได้

   • VCD Version 2.0

    ได้

   • ล๊อกถาด

    ได้

   • Multi Disc Resume (DVD,VCD)

    5 แผ่นสำหรับ DVD / 10 แผ่นสำหรับ CD-DA/VCD

   • DVD/DVD Audio/SACD/CD/Video CD

    ได้ / – / – / ได้ / ได้

   • โหมดในการเล่น (สลับ / ตั้งรายการ / วนซ้ำ) เฉพาะ CD/VCD/SA-CD เท่านั้น

    ได้

   • เล่น CD-R/CD-RW

    ได้ / ได้

   • ชนืดลำโพงเซอร์ราวด์ (ตะแกรง)

    Micro satellite (Fixed / Punched Metal)

   • ตัวลำโพงวูฟเฟอร์เซอร์ราวด์

    65 มม.

   • ลำโพงเซอร์ราวด์

    1

   • ลำโพงกลาง

    1

   • ลำโพงหน้า

    1 ทิศทาง (Full Range)

   • ชนิดของลำโพงคู่หน้า (ตะแกรง)

    Micro satellite (Fixed / Punched Metal)

   • ซับวูเฟอร์ - Active/Passive

    Passive

   • ระบบลำโพงเซอร์ราวด์

    1 ทิศทาง (Full Range)

   • ลำโพงวูเฟอร์หน้า

    65 มม.

   • ลำโพงซับวูเฟอร์

    130 มม.

   • ตัวลำโพงวูฟเฟอร์เซ็นเตอร์

    65 มม.

   • ระบบลำโพงกลาง

    1 ทิศทาง (Full Range)

   • น้ำหนักซับวูเฟอร์

    ประมาณ 3.5กก

   • ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 91 x 112 x 101 มม.

   • ขนาดตัวเครื่องหลัก (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 360 x 56 x 342 มม.

   • ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 91 x 112 x 101 มม.

   • น้ำหนักลำโพงกลาง

    ประมาณ 0.5 ก.ก.

   • น้ำหนักลำโพงเซอร์ราวด์

    ประมาณ 0.4 ก.ก.

   • น้ำหนักตัวเครื่องหลัก

    ประมาณ 2.6 กก.

   • ขนาดลำโพงหน้่า (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 91 x 112 x 101 มม.

   • ขนาดซับวูเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 190 x 345 x 225 มม.

   • น้ำหนักลำโพงหน้า

    ประมาณ 0.4 ก.ก.