• กำลัีงขับ - เซอร์ราวด์ (RMS)

    167W

   • กำลัีงขับ - คู่หน้า (RMS)

    167W

   • กำลังขับรวม (RMS)

    1000W

   • อัตราการบริโภคพลังงาน (ขณะใช้งาน)

    160W

   • กำลัีงขับ - ซับวูเฟอร์ (RMS)

    165W

   • กำลัีงขับ - กลาง (RMS)

    167W

   • อัตราการบริโภคพลังงาน (ขณะพร้อมใช้)

    0.3W

   • Dolby Digital

    ได้

   • สัญญาณวิดีโอ (HDMI) ปรับเป็น 720p/1080i สำหรับ DVD

    ได้

   • ช่องต่อไมโครโฟน (3.5มม / 6.3 มม)

    1 / –

   • A/V Sync (Lip Sync)

    ได้

   • โหมด Movie/Music

    ได้ / –

   • โหมดกลางคืน (Normal/ Plus)

    ได้

   • Audio Line IN/OUT (Optical)

    1 / –

   • Video Signal IN/OUT (Component)

    – / 1

   • USB

    ได้

   • ช่องต่อสัญญาณเสียง IN/OUT (อนาล็อค)

    2 / –

   • ปรับความสว่างไฟหน้าจอ

    ได้

   • ฟังก์ชั่น BRAVIA Sync

    ได้

   • ช่องสัญญาณเสียงแบบย้อนกลับ (HDMI)

    ได้

   • ถอดรหัส Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II

    ได้ / –

   • S-Master

    มี (48-Bit)

   • DTS

    ได้

   • Portable Audio Enhancer ยกระดับคุณภาพเสียงไฟล์ MP3 ให้ใกล้เคียงต้นฉบับมากยิ่งขึ้น

    ได้

   • ฟังก์ชั่น Bass Boost (Dynamic Bass on RM)

    ได้

   • โหมด Demo

    ได้

   • Control for HDMI

    ได้

   • ลำโพง (หน้า/เซ็นเตอร์/เซอร์ราวด์/ซัพวูฟเฟอร์)

    มี / มี / มี / มี

   • การถอดรหัสสำหรับการเล่นไฟล์ภาพนิ่ง

    JPEG

   • ชื่อไฟล์MP3 /ID3Tag Ver. 1.1/ID3Tag Ver. 2.0)

    ได้ / ได้ / ได้

   • การเข้ารหัสสำหรับการบันทึกไฟล์เสียง

    MP3/WMA9/AAC

   • โหมดการเล่น (แบบสุ่ม)

    ได้

   • โหมดการเล่น (ปกติ)

    ได้

   • โหมดการเล่น (ซ้ำ)

    ได้

   • การถอดรหัสสำหรับการเล่นไฟล์วีดีโอ

    Xvid Home/MPEG4 Simple Profile

   • การถอดรหัสสำหรับการเล่นไฟล์เสียง

    MP3/WMA9/AAC

   • โหมดการเล่น (ต่อเนื่อง)

    ได้

   • ย่านความถี่

    FM/-

   • ตั้งสถานีล่วงหน้า

    FM 20/-

   • เสาอากาศภายนอกสำหรับ FM/AM

    มี (75 โอห์ม)/-

   • ชนิด

    ถาด CD (ชนิดป้องกันฝุ่น)

   • เล่นภาพ JPEG

    ได้

   • MP3/ID3Tag Ver.1.1/iD3Tag Ver.2.0

    ได้ / ได้ / ได้

   • เล่นแผ่น DVD-R/+R/+R DL/+RW/-RW/-RW(VR) (อาจเล่นบางแผ่นไม่ได้)

    ได้ / ได้ / – / ได้ / ได้ / –

   • เล่น MP3

    ได้

   • เล่น MPEG4 Simple Profile

    ได้

   • Precision Cinema Progressive

    ได้

   • Progressive Scan (NTSC/PAL)

    ได้ / ได้

   • VCD Version 2.0

    ได้

   • ล๊อกถาด

    ได้

   • ข้อความ DVD/CD/SACD

    – / ได้ / –

   • Multi Disc Resume (DVD,VCD)

    10 ดิสก์

   • DVD/DVD Audio/SACD/CD/Video CD

    ได้ / – / – / ได้ / ได้

   • โหมดในการเล่น (สลับ / ตั้งรายการ / วนซ้ำ) เฉพาะ CD/VCD/SA-CD เท่านั้น

    ได้

   • รูปแบบ GUI/ OSD ใหม่

    – / มี

   • เล่น CD-R/CD-RW

    ได้ / ได้

   • ชนืดลำโพงเซอร์ราวด์ (ตะแกรง)

    แบบตั้งพื้น (Fixed / Punched Metal)

   • ตัวลำโพงวูฟเฟอร์เซอร์ราวด์

    65 มม.

   • ลำโพงเซอร์ราวด์

    2

   • ลำโพงกลาง

    1

   • ลำโพงเสียงแหลมด้านหน้า

    40 มม.

   • ลำโพงหน้า

    2 ทาง (Full Range)

   • ชนิดของลำโพงคู่หน้า (ตะแกรง)

    แบบตั้งพื้น (Fixed / Punched Metal)

   • ซับวูเฟอร์ - Active/Passive

    Passive

   • ลำโพงเสียงแหลมเซอร์ราวด์

    40 มม.

   • ระบบลำโพงเซอร์ราวด์

    2 ทาง (Full Range)

   • ลำโพงวูเฟอร์หน้า

    65 มม.

   • ลำโพงซับวูเฟอร์

    180 มม.

   • ตัวลำโพงวูฟเฟอร์เซ็นเตอร์

    65 มม.

   • ระบบลำโพงกลาง

    1 ทิศทาง (Full Range)

   • น้ำหนักซับวูเฟอร์

    ประมาณ 6.4 ก.ก.

   • ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 260 x 1005 x 260 มม.

   • ขนาดตัวเครื่องหลัก (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 430 x 55 x 350 มม.

   • ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 261 x 82 x 79 มม.

   • น้ำหนักลำโพงกลาง

    0.6 ก.ก.

   • น้ำหนักลำโพงเซอร์ราวด์

    ประมาณ 2.3 ก.ก.

   • น้ำหนักตัวเครื่องหลัก

    ประมาณ 3.5กก

   • ขนาดลำโพงหน้่า (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 260 x 1185 x 260 มม.

   • ขนาดซับวูเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 230 x 400 x 305 มม.

   • น้ำหนักลำโพงหน้า

    ประมาณ 2.7 กก.

   • ควบคุมคีย์ (เฉพาะระับบ DVD เท่านั้น)

    มี (ผ่านรีโมท)

   • Karaoke-PON (เฉพาะระับบ DVD เท่านั้น)

    มี (ผ่านรีโมท)

   • Mic IN/VOLUME/ECHO

    (มี / มี (ผ่านรีโมท) / มี (ผ่านรีโมท)

   • Multiplex (เฉพาะระับบ DVD เท่านั้น)

    ได้