• กำลัีงขับ - คู่หน้า (RMS)

    143 วัตต์ x 2

   • กำลัีงขับ - กลาง (RMS)

    143 วัตต์

   • กำลัีงขับ - ซับวูเฟอร์ (RMS)

    285 วัตต์

   • กำลัีงขับ - เซอร์ราวด์ (RMS)

    143 วัตต์ x 2

   • Dolby Digital

    มี

   • สัญญาณวิดีโอ (HDMI) ปรับเป็น 720p/1080i สำหรับ DVD

    1

   • BRAVIA Theatre Sync

    มี

   • A/V Sync (Lip Sync)

    มี

   • Multi Stereo (Link)

    มี

   • ตั้งเวลา บันทึก/เล่น/ปิด

    มี (– / – / มี)

   • Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II

    – / มี

   • จัดวางลำโพงได้ถึง 4 รูปแบบ

    มี (ต่ำ)

   • Audio Line IN/OUT (Analogue)

    1 / –

   • DIGITAL MEDIA PORT เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ

    1

   • Audio Input (Front, mini)

    1

   • Video Signal IN/OUT (Component)

    – / 1

   • Video Signal IN/OUT (Composite)

    – / 1

   • S-Master

    มี

   • DTS

    มี

   • Portable Audio Enhancer ยกระดับคุณภาพเสียงไฟล์ MP3 ให้ใกล้เคียงต้นฉบับมากยิ่งขึ้น

    มี (ต่ำ)

   • D.C.A.C (Auto Calibration)

    มี (2 นาที)

   • รองรับเทคโนโลยี S-DIAT Wireless

    มี

   • Mic Mix

    2

   • ควบคุมคีย์ (เฉพาะระับบ DVD เท่านั้น)

    มี

   • Karaoke-PON (เฉพาะระับบ DVD เท่านั้น)

    มี

   • Mic IN/VOLUME/ECHO

    ได้ / ได้ / ได้

   • Multiplex (เฉพาะระับบ DVD เท่านั้น)

    มี

   • ชนิด

    แบบถาดแผ่นเดี่ยว

   • D/A Converter (Audio)

    48kHz/24bit

   • D/A Converter (Video)

    108MHz/12bit

   • เล่นภาพ JPEG

    มี

   • MP3/ID3Tag Ver.1.1/iD3Tag Ver.2.0

    มี / – / –

   • เล่นแผ่น DVD-R/+R/+R DL/+RW/-RW/-RW(VR) (อาจเล่นบางแผ่นไม่ได้)

    ได้ / ได้ / ได้ / ได้ / ได้ / ได้

   • เล่น MP3

    มี

   • Precision Cinema Progressive

    มี

   • Progressive Scan (NTSC/PAL)

    ได้ / –

   • ข้อความ DVD/CD/SACD

    ได้ / ได้ / –

   • Multi Disc Resume (DVD,VCD)

    40 แผ่น

   • DVD/DVD Audio/SACD/CD/Video CD

    ได้ / – / – / ได้ / ได้

   • เล่น DivX

    มี

   • เล่น CD-R/CD-RW

    ได้ / ได้

   • ชนืดลำโพงเซอร์ราวด์ (ตะแกรง)

    Micro Satellite (Punched Metal)

   • ความยาวสายลำโพงเซอร์ราวด์

    12 ม. x 2

   • ความยาวสายลำโพงกลาง

    3 ม. x 1

   • ความยาวสายลำโพงคู่หน้า

    4.5 ม. x 2

   • ลำโพงเซอร์ราวด์

    6.5 ซ.ม.

   • ลำโพงกลาง

    6.5 ซ.ม.

   • ลำโพงหน้า

    2 ทิศทาง (Full Range)

   • ชนิดของลำโพงคู่หน้า (ตะแกรง)

    ตั้งพื้น (Punched Metal)

   • ซับวูเฟอร์ - Active/Passive

    Passive

   • ความยาวสายลำโพงซับวูเฟอร์

    3.5 ม. x 1

   • ระบบลำโพงเซอร์ราวด์

    2 ทิศทาง (Full Range)

   • ลำโพงวูเฟอร์หน้า

    6.5 ซ.ม.

   • ระบบซับวูเฟอร์

    ธรรมดา

   • ลำโพงซับวูเฟอร์

    16 ซ.ม.

   • ระบบลำโพงกลาง

    2 ทิศทาง (Full Range)

   • น้ำหนักซับวูเฟอร์

    ประมาณ 6.5 ก.ก.

   • ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 93 x 539 x 75 ม.ม.

   • ขนาดตัวเครื่องหลัก (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 430 x 63 x 380 ม.ม.

   • ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 261 x 91 x 80 ม.ม.

   • น้ำหนักลำโพงกลาง

    ประมาณ 0.7 ก.ก.

   • ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (พร้อมขาตั้ง) (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 300 x (1,039 - 1,230) x 300 ม.ม.

   • ขนาดลำโพงคู่หน้า (พร้อมขาตั้ง) (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 316 x (1,041 - 1,339) x 316 ม.ม.

   • น้ำหนักลำโพงเซอร์ราวด์

    ประมาณ 1.2 ก.ก.

   • น้ำหนักตัวเครื่องหลัก

    ประมาณ 4.2 ก.ก.

   • ขนาดลำโพงหน้่า (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 111 x 827 x 75 ม.ม.

   • น้ำหนักลำโพงเซอร์ราวด์ (พร้อมขาตั้ง)

    ประมาณ 4.2 ก.ก.

   • น้ำหนักลำโพงคู่หน้า (พร้อมขาตั้ง)

    ประมาณ 4.6 ก.ก.

   • ขนาดซับวูเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 220 x 394 x 350 ม.ม.

   • น้ำหนักลำโพงหน้า

    ประมาณ 2.3 ก.ก.

   • ย่านความถี่

    FM / AM

   • ระยะในการปรับสัญญาณ (AM)

    530 ~ 1602 kHz (ชั้นละ 9k)

   • ตั้งสถานีล่วงหน้า

    FM20 / AM10

   • เสาอากาศภายนอกสำหรับ FM/AM

    มี (FM: 75 โอห์ม)

   • ระยะในการปรับสัญญาณ (FM)

    87.5 ~ 108.0 MHz