หมายเลข ID หัวข้อ : 00139363 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/04/2020

สื่อ Blu-ray Disc มีรหัสโซนหรือไม่?

  สื่อ Blu-ray Disc มีการใช้รหัสโซน , แต่ไม่เหมือนกันกับของเครื่องเล่น DVD , รหัสโซนสำหรับสื่อของ Blu-ray Disc ใช้ตัวอักษรแทนตัวเลข ในการแสดงโซนหรือภูมิภาคเฉพาะที่แผ่นนั้นสามารถจะเล่นได้.

  รหัสโซนของ Blu-ray Disc มีดังต่อไปนี้:

  • Region A: อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลีใต้, ใต้หวัน, และพื้นที่อื่น ๆ ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  • Region B: ยุโรป, ประเทศแอฟริกา, ตะวันออกกลาง, ประเทศออสเตรเลีย, และประเทศนิวซีแลนด์.
  • Region C: เอเซีย(ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลีใต้, ใต้หวัน, และพื้นที่อื่น ๆ ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้)
  • Region FREE: อันนี้ไม่ได้เป็นการตั้งค่าแบบเป็นทางการ, แต่แผ่นดิสก์ที่มีสัญลักษณ์ Region FREE จะไม่มีการตั้งค่าแฟล็ก หรือ เป็นค่าแฟล็กของทุกโซน(A, B & C).

  หมายเหตุ: รหัสโซนสำหรับแผ่นภาพยนตร์ Blu-ray Disc ที่ทำจำหน่ายสามารถจะพบได้ทางด้านหลังของกล่องใส่ Blu-ray Disc นั้น.

   

  อุปกรณ์ หรือ ไดร์ฟ Blu-ray Disc จะรองรับการเล่นของแผ่น Blu-ray Disc ที่ซื้อในภูมิภาคเดียวกันได้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในเครื่องเล่นหรือเอกสารทางเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่น Blu-ray Disc ที่ซื้อในประเทศที่สอดคล้องกับ Region A สามารถที่จะเล่นกลับแผ่น Blu-ray Discs สำหรับ Region A ได้, แต่ไม่สามารถเล่นกลับแผ่น Blu-ray Discs สำหรับ Region B หรือ Region C ได้. (ยกเว้นในกรณีที่แผ่น เครื่องเล่น หรือไดร์ฟมีการระบุรหัสเป็น Region FREE.) เรื่องเดียวกันนี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc ที่ซื้อในภูมิภาคอื่น.
  แผ่น Ultra HD Blu-ray Disc เป็นแบบ Region FREE และสามารถจะเล่นกลับได้โดยเครื่องเล่นที่รองรับแผ่น Ultra HD Blu-ray ได้, โดยไม่คำนึงถึงภูมิภาคที่ซื้อมา.

  ข้อสำคัญ:

  • การตั้งค่ารหัสโซนสำหรับอุปกรณ์เครื่องเล่น Blu-ray Disc ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้.
  • การตั้งค่ารหัสโซนสำหรับ ไดร์ฟเชิงแสง Blu-ray Disc ของเครื่องคอมพิเตอร์ สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ในการเปลี่ยนนี้ โดยเปลี่ยนได้รวมทั้งหมดห้าครั้งเท่านั้น. อ้างอิงกับเอกสารกำกับซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc สำหรับวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารหัสโซนของไดร์ฟเชิงแสงนั้น.
  • สำหรับไดร์ฟเชิงแสง Blu-ray Disc ส่วนใหญ่, การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่ารหัสโซนที่ซอฟต์แวร์ตั้งไว้ในครั้งที่ห้าจะกลายเป็นการตั้งค่าที่ถาวรของไดร์ฟนั้น. เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น การตั้งค่ารหัสโซนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก.
  • ถ้าหากรหัสโซนของไดร์ฟเชิงแสงของ Blu-ray Disc ได้มีการตั้งค่าไปเป็นของภูมิภาคที่ไม่ประสงค์เป็นการถาวรแล้ว และท่านต้องการจะใช้แผ่น Blu-ray Disc ที่มีการตั้งค่าของรหัสโซนที่แตกต่างออกไป ไดร์ฟนั้นจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนด้วยตัวใหม่.