หมายเลข ID หัวข้อ : 00106025 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2016

วิธีการลงทะเบียนสมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตด้วยการใช้แอพ TV SideView.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาดูดังต่อไปนี้ถึงวิธีขึ้นทะเบียนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแท็บเล็ต เพื่อใช้กับแอพ Video & TV SideView.
เว็บไซต์ Video & TV SideView

หมายเหตุ:

  • ตรวจสอบว่า อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต วิดีโอ ที่ท่านต้องการลงทะเบียน ระบุในแอพที่ใช้งานร่วมกันได้กับแอพ Video & TV SideView.
  • ตรวจสอบว่า อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต วิดีโอ และสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ต่อเข้ากับเครือข่ายเดียวกัน.
  • ตรวจสอบว่า แอพ TV SideView ดาวน์โหลดไว้ที่สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต จาก Google Play store หรือ เว็บไซต์ iTunes.