กำลัีงขับ - เซอร์ราวด์ (RMS)
125W
กำลัีงขับ - คู่หน้า (RMS)
125W
กำลังขับรวม (RMS)
1000W
กำลัีงขับ - ซับวูเฟอร์ (RMS)
250W
กำลัีงขับ - กลาง (RMS)
250W
รองรับสัญญาณ Wi-fi
ได้ (ผ่านอุปกรณ์เสริม)
วิทยุ (FM/AM)
มี (FM เท่านั้น)
BRAVIA Internet Video - Streaming
มี
USB keyboard
มี
Child Lock
มี
Parental Control
มี
เล่นภาพ 3D
มี
BD-Live
มี
BD/DVD
ได้ / ได้
Gracenote® Metadata
มี
BonusView
มี
ทีวี
มี
Dolby Digital
มี
LPCM (2ch/5.1ch/7.1ch)
ได้/ได้/ได้ (HDMI in: 2ch เท่านั้น)
DTS/DTS-HD (HR/LBR)
ได้ (HDMI in: ไม่) / ได้ (HDMI in: ไม่)
โหมด Movie/Music
ได้ / ได้
ช่องต่อสัญญาณวีดีโอ IN/OUT (Composite)
– / 1
โหมดกลางคืน (Normal/ Plus)
มี
Audio Line IN/OUT (Optical)
1 / -
Digital Amplifier
มี (24 bit)
Video Signal IN/OUT (Component)
– / 1
DTS96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1
ได้ (HDMI in: ไม่) / ได้ (HDMI in: ไม่) / ได้ (HDMI in: ไม่)
Sports/News/Game Rock/Omi-Directional Sound Mode
มี / - / -/-
Ethernet
มี
Dolby TrueHD
ได้ (HDMI in: ไม่)
ช่องต่อสัญญาณเสียง IN/OUT (อนาล็อค)
1 / -
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
-
ช่องต่อสัญญาณวีดีโอขาออก (HDMI)
มี
ฟังก์ชั่น BRAVIA Sync
มี
ช่องต่อลำโพง (Front/Centre/Surround/Surround Back/Subwoofer/Mid)
2 / 1 / 2 / – / 1 / –
S-Master
มี
DTS
ได้ (Neo:6 (เพลง (~48k) / ภาพยนตร์ (~48K))
Portable Audio Enhancer ยกระดับคุณภาพเสียงไฟล์ MP3 ให้ใกล้เคียงต้นฉบับมากยิ่งขึ้น
มี
ช่องต่อ USB
มี (หน้า/หลัง)
ปิดระบบ
มี
ย่านความถี่
วิทยุ FM
ตั้งสถานีล่วงหน้า
20 สถานี FM
ชนิด
แบบถาดแผ่นเดี่ยว
DVD+RW/+R (+VR)
มี / -
DVD-RW/-R (Video)
ได้ / ได้
การเล่น USB
มี
DVD-Video
มี
BDAV/BD-RE v2.0/v3.0 (SL/DL)
มี / -
Mixed Disc (BDAV/BDMV)
– / มี
Deep Colour
ได้ (HDMI input: ไม่)
SA-CD (SA-CD/CD)
มี
AVC-HD (8cm/12cm) DVD+R/RW/-R/-RW)
มี
DVD-R (DL)/(DL) (VR)
มี / -
JPEG (BD-R/RE,DVD+RW/+R/-RW/-R, CD-R/RW)
มี (BD, DVD, CD, USB)
BD-R/RE (BDAV/BDMV)
มี
Hybrid Disc (BD/DVD)/(BD/CD)/(HD DVD/DVD)
(มี/มี)/(มี/มี)/(-/-)
x.v.Colour
ได้ (HDMI input: ไม่)
BD-ROM Playback (Single, Dual Layer)
มี
DVD-RW/-R (8cm)/(VR)/(VR) with CPRM
ได้ / ได้ / –
BDAV/BD-R v1.0/v2.0 (SL/DL)
มี / -
CD (CD-DA), CD-R/RW (CD-DA/Data)
ได้ / ได้
รูปแบบ GUI/ OSD ใหม่
มี (XrossMediaBar™) / มี
ขนาดตัวเครื่องหลัก (กว้าง x สูง x ลึก)
ประมาณ 430 x 50 x 275 มม.
น้ำหนักลำโพงหน้า
ประมาณ 2.9 กก. (พร้อมขาตั้ง) / ประมาณ 1.2 กก. (ไม่มีขาตั้ง)
ลำโพงหนา (รวมฐาน) ขนาด (ก x ส x ล)
ประมาณ 260 x 1190 x 260 มม. (พร้อมขาตั้ง) ประมาณ 95 x 680 x 71 มม. (ไม่มีขาตั้ง)
น้ำหนักตัวเครื่องหลัก
ประมาณ 2.8 กก.
รีโมทคอนโทรล
RM-ADP074