• กำลัีงขับ - เซอร์ราวด์ (RMS)

    125W

   • กำลัีงขับ - คู่หน้า (RMS)

    125W

   • กำลังขับรวม (RMS)

    1000W

   • กำลัีงขับ - ซับวูเฟอร์ (RMS)

    250W

   • กำลัีงขับ - กลาง (RMS)

    250W

   • รองรับสัญญาณ Wi-fi

    ได้ (ผ่านอุปกรณ์เสริม)

   • วิทยุ (FM/AM)

    มี (FM เท่านั้น)

   • BRAVIA Internet Video - Streaming

    มี

   • USB keyboard

    มี

   • Child Lock

    มี

   • Parental Control

    มี

   • เล่นภาพ 3D

    มี

   • BD-Live

    มี

   • BD/DVD

    ได้ / ได้

   • Gracenote® Metadata

    มี

   • BonusView

    มี

   • ทีวี

    มี

   • Dolby Digital

    มี

   • LPCM (2ch/5.1ch/7.1ch)

    ได้/ได้/ได้ (HDMI in: 2ch เท่านั้น)

   • DTS/DTS-HD (HR/LBR)

    ได้ (HDMI in: ไม่) / ได้ (HDMI in: ไม่)

   • โหมด Movie/Music

    ได้ / ได้

   • ช่องต่อสัญญาณวีดีโอ IN/OUT (Composite)

    – / 1

   • โหมดกลางคืน (Normal/ Plus)

    มี

   • Audio Line IN/OUT (Optical)

    1 / -

   • Digital Amplifier

    มี (24 bit)

   • Video Signal IN/OUT (Component)

    – / 1

   • DTS96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1

    ได้ (HDMI in: ไม่) / ได้ (HDMI in: ไม่) / ได้ (HDMI in: ไม่)

   • Sports/News/Game Rock/Omi-Directional Sound Mode

    มี / - / -/-

   • Ethernet

    มี

   • Dolby TrueHD

    ได้ (HDMI in: ไม่)

   • ช่องต่อสัญญาณเสียง IN/OUT (อนาล็อค)

    1 / -

   • D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)

    -

   • ช่องต่อสัญญาณวีดีโอขาออก (HDMI)

    มี

   • ฟังก์ชั่น BRAVIA Sync

    มี

   • ช่องต่อลำโพง (Front/Centre/Surround/Surround Back/Subwoofer/Mid)

    2 / 1 / 2 / – / 1 / –

   • S-Master

    มี

   • DTS

    ได้ (Neo:6 (เพลง (~48k) / ภาพยนตร์ (~48K))

   • Portable Audio Enhancer ยกระดับคุณภาพเสียงไฟล์ MP3 ให้ใกล้เคียงต้นฉบับมากยิ่งขึ้น

    มี

   • ช่องต่อ USB

    มี (หน้า/หลัง)

   • ปิดระบบ

    มี

   • ย่านความถี่

    วิทยุ FM

   • ตั้งสถานีล่วงหน้า

    20 สถานี FM

   • ชนิด

    แบบถาดแผ่นเดี่ยว

   • DVD+RW/+R (+VR)

    มี / -

   • DVD-RW/-R (Video)

    ได้ / ได้

   • การเล่น USB

    มี

   • DVD-Video

    มี

   • BDAV/BD-RE v2.0/v3.0 (SL/DL)

    มี / -

   • Mixed Disc (BDAV/BDMV)

    – / มี

   • Deep Colour

    ได้ (HDMI input: ไม่)

   • SA-CD (SA-CD/CD)

    มี

   • AVC-HD (8cm/12cm) DVD+R/RW/-R/-RW)

    มี

   • DVD-R (DL)/(DL) (VR)

    มี / -

   • JPEG (BD-R/RE,DVD+RW/+R/-RW/-R, CD-R/RW)

    มี (BD, DVD, CD, USB)

   • BD-R/RE (BDAV/BDMV)

    มี

   • Hybrid Disc (BD/DVD)/(BD/CD)/(HD DVD/DVD)

    (มี/มี)/(มี/มี)/(-/-)

   • x.v.Colour

    ได้ (HDMI input: ไม่)

   • BD-ROM Playback (Single, Dual Layer)

    มี

   • DVD-RW/-R (8cm)/(VR)/(VR) with CPRM

    ได้ / ได้ / –

   • BDAV/BD-R v1.0/v2.0 (SL/DL)

    มี / -

   • CD (CD-DA), CD-R/RW (CD-DA/Data)

    ได้ / ได้

   • รูปแบบ GUI/ OSD ใหม่

    มี (XrossMediaBar™) / มี

   • ขนาดตัวเครื่องหลัก (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 430 x 50 x 275 มม.

   • น้ำหนักลำโพงหน้า

    ประมาณ 2.9 กก. (พร้อมขาตั้ง) / ประมาณ 1.2 กก. (ไม่มีขาตั้ง)

   • ลำโพงหนา (รวมฐาน) ขนาด (ก x ส x ล)

    ประมาณ 260 x 1190 x 260 มม. (พร้อมขาตั้ง) ประมาณ 95 x 680 x 71 มม. (ไม่มีขาตั้ง)

   • น้ำหนักตัวเครื่องหลัก

    ประมาณ 2.8 กก.

   • รีโมทคอนโทรล

    RM-ADP074