• น้ำหนัก

    ประมาณ 290 ก.

   • อิมพีแดนซ์ (โอห์ม)

    8 โอห์ม - 600 โอห์ม

   • การควบคุมระดับเสียง

    แบบหมุน

   • การตอบสนองความถี่

    10 - 100kHz (ส่วนอนาล็อก)

   • เวลาการใช้

    ประมาณ 5 ชั่วโมง (เมื่อใช้ดิจิตอล/บาลานซ์)

   • ไฟชาร์จ

    ประมาณ 8 ชั่วโมง (เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์), ประมาณ 5 ชั่วโมง (เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC โดยใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB (5V, อย่างน้อย 1.5A))