หมายเลข ID หัวข้อ : 00200217 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่อบง Walkman หรืออุปกรณ์โมบาย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา.

 1. ตรวจเช็คดูว่า ภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง(Headphone Amplifier)มีการชาร์จไฟไว้ถูกต้องหรือไม่.

 2. ปิดภาคขยายเสียงสำหรับหูฟังลงไป และเปิดขึ้นมาใหม่.

  1. ปรับ ปุ่ม Power/volume ไปทางซ้ายเพื่อปิดภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง. หมุนปุ่มไปจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก.
  2. ปรับปุ่ม Power/volume ไปทางขวา เพื่อเปิดภาคขยายเสียงสำหรับหูฟังขึ้นมา. เมื่อเพาเวอร์เปิดขึ้นมา ไฟCHG POWER จะกะพริบเป็นสีเขียว และติดสว่าง.
    
 3. 2. ตรวจเช็คดูว่า การตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง และ อุปกรณ์ตัวอื่น และ การตั้งค่าของ สวิทช์ INPUT มีการตั้งไว้อย่างถูกต้อง.
   

  • เลือกอุปกรณ์ของท่าน 

   สำหรับ PHA-1,PHA-2
   สำหรับ PHA-1A, PHA-2A, PHA-3
   เชื่อมต่อกับเครื่อง Walkman
   เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOS


    
   • สำหรับ PHA-1, PHA-2
    1. ตรวจเช็คดูว่าภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง เชื่อมต่อด้วยสาย Stereo mini ที่มากับเครื่องอยู่หรือไม่.

     สายเคเบิล [A]: สายที่ให้มาพร้อมกับภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง
    2. ตรวจเช็คดูว่าการตั้งค่าสวิทช์ INPUT ตรงกันกับ AUDIO IN.

     INPUT 1[B]: สวิทช์อินพุท AUDIO IN
    3. ถ้าหากไม่มีปัญหา, ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 4.
      
   • สำหรับ PHA-1A, PHA-2A, PHA-3
     
    1. ตรวจเช็คดูว่าภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง เชื่อมต่อด้วยสาย Xperia ที่มากับเครื่องอยู่หรือไม่.
     หมายเหตุ: ห้ามใช้สายที่มากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน.
     [Xperia_CableA]: สายที่ให้มาพร้อมกับภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง 
    2. ตั้งค่า INPUT ของภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง เพื่อให้พอร์ทที่เชื่อมต่อมีผล. 

     INPUT_B
     [B]: สวิทช์ AUDIO INPUT.
     ตรวจสอบดูว่าการตั้งค่าสวิทช์ INPUT ตรงกันกับ AUDIO IN.

     ข้อสำคัญ: เมื่อใช้ Xperia Z4 หรือ Xperia Z5, ให้ทำการตั้งค่า USB.

     ดูที่ด้านล่างเพื่อทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Xperia เพื่อให้ PHA-1A รองรับโดย Xperia ได้.
    3. เปิดเพาเวอร์ของ PHA-1A ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ Xperia.
     1. จากหน้าจอ Home ของท่านในอุปกรณ์ Xperia ของท่าน ให้แตะที่ Apps.
     2. หาและแตะที่ Settings > Device connection > USB Connectivity > Detect USB device.
      หมายเหตุ: เมื่อท่านปลดการเชื่อมต่อ ท่านจะต้องทำการตั้งค่าข้างต้นใหม่เมื่อทำการเชื่อมต่อใหม่.
       
    4. ถ้าหากไม่มีปัญหา, ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 4.
      
  • เชื่อมต่อกับเครื่อง Walkman

   1. เชื่อมต่อภาคขยายสำหรับหูฟังเข้ากับเครื่อง Walkman โดยใช้สาย Walkman ที่มากับภาคขยายเสียงสำหรับหูฟังนั้น.
    หมายเหตุ: ห้ามใช้สายที่มากับเครื่อง Walkman ของท่าน.

    สายเคเบิล

    [A]: สายที่มากับ PHA-2
    [B]: สายที่มากับ PHA1A, PHA-2A, PHA-3
    [C]: สายที่มากับ PHA-1
     
   2. ตั้ง สวิทช์ INPUT ไปที่แอคเซสพอยต์.
    รูปภาพประกอบ
   3. ถ้าหากไม่มีปัญหา, ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 4.
     
  • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOS
   1. เชื่อมต่อ iPhone/iPad/iPod เข้ากับพอร์ต iPhone/iPad/iPod โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ของท่าน.

    INPUT_iphone
   2. ตั้ง INPUT ให้ไปที่ แอคเซสพอยต์

   3. ถ้าหากไม่มีปัญหา, ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 4.

 4. ตรวจเช็คดูว่าหูฟังมีการเชื่อมต่อกับพอร์ตหูฟังอย่างเต็มที่แล้ว. ตรวจเช็คดูว่า ไม่มีการเชื่อมต่อกับพอร์ต Line IN/OUT.

 5. ตรวจเช็คดูว่าเสียงสามารถจะได้ยินจากหูฟังหรือไม่ เมื่อท่านเล่นกลับที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.