หมายเลข ID หัวข้อ : 00280590 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2023พิมพ์

วิธีการตั้งค่าหูฟังโดยใช้ซอฟต์แวร์ INZONE Hub

  การติดตั้งซอฟต์แวร์ INZONE Hub

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ INZONE Hub จากหน้า ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ INZONE Hub
  2. ทำตามคำแนะนำการเชื่อมต่อของรุ่นที่เหมาะสม:
   • ถ้าหากท่านใช้ INZONE H9 หรือ INZONE H7 กรุณาเชื่อมต่อเครื่องรับ USB ที่ให้มากับคอมพิวเตอร์และเปิดหูฟังขึ้นมา หูฟังจะเชื่อมต่อแบบไร้สายอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อ 2.4 GHz
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสวิตช์ ตัวรับส่ง USB (USB transceiver) ได้ตั้งไว้ที่ PC
   • ถ้าหากท่านใช้ INZONE H3 กรุณาเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ USB audio box และจากนั้นเชื่อมต่อกล่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
  3. เปิดซอฟต์แวร์ INZONE Hub ขึ้นมาและกำหนดการตั้งค่าเองสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันเกม

  ตั้งค่า อิควอไลเซอร์ (Equalizer) เสียงรอบทิศทาง (Spatial Sound) และ การควบคุมช่วงไดนามิก (Dynamic Range Control)

  หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ INZONE H9 และคอมพิวเตอร์ Windows 10

  1. บนเมนูเริ่มต้น (Start) เปิด การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ ระบบ (System)การปรับเสียง (Sound)
  3. เลือกที่ ระดับเสียงแอปและค่ากำหนดอุปกรณ์ (App volume and device preferences)
  4. กำหนดการตั้งค่า เอาต์พุต (Output) ของแอปที่ต้องการไปเป็น ลำโพง (Speaker) (INZONE H9 / INZONE H7 - Game)
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากท่านไม่ใช้แอปหรือแอปที่ท่านใช้ไม่มีการตั้งค่านั้น กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเอาต์พุตโดยการเลือกที่ ระบบ (System)การปรับเสียง (Sound)เอาต์พุต (Output) ลำโพง (Speaker) (INZONE H9 / INZONE H7 - Game)
   • ถ้าหากท่านใช้ INZONE H5 หรือ INZONE Buds กรุณาเลือกที่ ลำโพง (Speaker) (INZONE H5 - Game) หรือ ลำโพง (Speaker) (INZONE Buds - Game)
  5. เปิดซอฟต์แวร์ INZONE Hub ขึ้นมาและตั้งค่า อิควอไลเซอร์ (Equalizer) เสียงรอบทิศทาง (Spatial Sound) และ การควบคุมช่วงไดนามิก (Dynamic Range Control) ตามที่ท่านต้องการ
  หมายเหตุ:
  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในวิธีการตั้งค่า การปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลเสียงรอบทิศทาง (Spatial Sound Personalization) กรุณาอ้างอิงกับส่วนของ การตั้งค่าการปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลเสียงรอบทิศทาง (Spatial Sound Personalization)
  • หลังการติดตั้งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ INZONE Hub อุปกรณ์เอาต์พุตเสียงจะถูกตั้งเป็น ชุดหูฟัง/เอียร์โฟน (Headset /Earphone) (INZONE H9 / INZONE H7 - Chat) ดังนั้นท่านจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านั้น
  • ถ้าหากท่านเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับคอมพิวเตอร์ การตั้งค่า อิควอไลเซอร์ (Equalizer) ระบบเสียงรอบทิศทาง (Spatial Sound) การควบคุมช่วงเต็มระดับ (Dynamic Range Control) การบาลานซ์เกม/แชต (Game/Chat Balance) และ ระดับเสียงไมโครโฟน (Microphone volume) จะทำงานเฉพาะเมื่อหูฟังเชื่อมต่ออยู่โดยใช้ตัวรับส่ง USB (USB transceiver) โดยตั้งสวิตช์ ตัวรับส่ง USB (USB transceiver) ไว้ที่ PC การตั้งค่าเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้เมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth

  การตั้งค่าปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลเสียงรอบทิศทาง (Spatial Sound Personalization)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการตั้งค่า การปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลเสียงรอบทิศทาง (Spatial Sound Personalization):

  1. เปิดซอฟต์แวร์ INZONE Hub ขึ้นมา และตั้งการตั้งค่า เสียงรอบทิศทาง (Spatial Sound) ไปเป็น เปิด (On)
  2. บนหน้าจอ การตั้งค่าการปรับเสียง (Sound Settings) เลือกที่ การปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลซาวด์ฟิลด์ (Sound Field Personalization)การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ ถัดไป (Next)
  4. ลงชื่อเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของท่าน
  5. ติดตั้งแอปพลิเคชัน ตัวปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลเสียงรอบทิศทาง 360 (360 Spatial Sound Personalizer)
   คลิกที่ปุ่มที่เหมาะสมด้านล่างสำหรับ Android หรือ iOS
   360 Spatial Sound Personalizer (Google Play)
   360 Spatial Sound Personalizer (App Store)
  6. ลงชื่อเข้าใช้แอปโดยใช้บัญชีผู้ใช้เดิมตามขั้นตอนที่ 4 และทำการวิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่านตามคำแนะนำบนหน้าจอ:
  7. เมื่อมีข้อความ การตั้งค่าเสร็จสิ้น (Setting complete) แสดงขึ้นมา กรุณาเลือกที่ ตกลง (OK)
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากท่านใช้ INZONE Buds กรุณาไปที่ขั้นตอนที่ 8
   • หลังการตั้งค่านี้เสร็จสิ้น จะมีข้อความ การตั้งค่าเสร็จสิ้น (Setting complete) แสดงในเมนู การปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลซาวด์ฟิลด์ (Sound Field Personalization) ในหน้าจอ การตั้งค่าการปรับเสียง (Sound Settings)
  8. เลือกที่ การปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลโทนเสียง (Sound Tone Personalization)การตั้งค่า (Settings)
  9. เลือกที่ เริ่มต้น (Start)
  10. เมื่อมีข้อความ การตั้งค่าเสร็จสิ้น (Setting complete) แสดงขึ้นมา กรุณาเลือกที่ ตกลง (OK)
   หมายเหตุ: หลังการตั้งค่านี้เสร็จสิ้น จะมีข้อความ การตั้งค่าเสร็จสิ้น (Setting complete) แสดงในเมนู การปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลโทนเสียง (Sound Tone Personalization) ในหน้าจอ การตั้งค่าการปรับเสียง (Sound Settings)