หมายเลข ID หัวข้อ : 00132104 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2015

Error: C:21:00 แสดงขึ้นมาในวิวไฟน์เดอร์ หรือ จอ LCD.

  นี่เป็นการแสดงให้ทราบว่า มีการกลั่นตัวของความชื้นภายในตัวกล้องบันทึกภาพวิดีโอนั้น. การกลั่นตัวของความชื้นสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการนำตัวกล้องบันทึกภาพวิดีโอนั้นจากสภาวะแวดล้อมที่อบอุ่นไปยังสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็นหรือกลับกัน. ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อแก้ปัญหา.

  1. ปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอไว้ก่อน.
  2. วางกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นไว้ในสถานที่มีอากาศแห้ง ไม่เปียกชื้น หรือ มีความชื้น.
  3. เปิดช่องใส่สื่อสำหรับบันทึกไว้.
  4. ถอดสื่อสำหรับบันทึกออก.
  5. ปล่อยให้ช่องสำหรับใส่สื่อสำหรับบันทึกเปิดทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง.
  6. ใส่สื่อสำหรับบันทึกอันใหม่เข้าไปในช่องสำหรับใส่สื่อสำหรับบันทึก.
  7. ปิดช่องสำหรับใส่สื่อเข้าไป.
  8. เปิดเพาเวอร์ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอขึ้นมา.

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่แสดงไว้ข้างต้น ควรจะแก้ปัญหาของท่านได้. ถ้าหากท่านได้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องส่งเครื่องเข้ารับบริการตรวจสอบ.