หมายเลข ID หัวข้อ : 00233037 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

เมาส์ / แป้นพิมพ์

  ก่อนการเชื่อมต่อ

  • ท่านสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์แบบ USB หรือ Bluetooth เข้ากับอุปกรณ์ Android TV™ ได้เท่านั้น แป้นพิมพ์และเมาส์แบบ USB หรือ Bluetooth ไม่ทำงานใน Smart TV (ไม่รองรับอุปกรณ์ USB นี้ จะแสดงขึ้นมาเมื่อเชื่อมต่อแป้นพิมพ์หรือเมาส์ แบบ USB เข้าไป)
  • แป้นพิมพ์และเมาส์ USB :
   โดยทั่วไป Android TV ของเราสามารถจะรองรับอุปกรณ์เสริมแป้นพิมพ์และเมาส์แบบ USB ส่วนใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางฟังก์ชันที่ไม่ทำงานตามจุดประสงค์เริ่มแรก
   ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันการคลิกซ้ายในเมาส์มาตรฐานจะทำงานได้ แต่การคลิกขวาหรือการใช้ล้อหมุนอาจจะไม่ทำงาน
  • แป้นพิมพ์ Bluetooth :
   แป้นพิมพ์บางอันได้มีการทดสอบอย่างเป็นทางการและยืนยันว่าทำงานได้กับ Sony อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางฟังก์ชันที่ไม่มีการรองรับ กรุณาเข้าไปดูใน URL ด้านล่างสำหรับรายการของอุปกรณ์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว:
  • แป้นพิมพ์ Bluetooth ไม่เชื่อมต่อผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth ของทีวี จะใช้ตัวส่ง ไร้สายที่ท่านเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB ของทีวี 

  ทำการเชื่อมต่อ

  1. เชื่อมต่อ อุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของทีวี

  2. เปิดอุปกรณ์ USB ขึ้นมาถ้าหากจำเป็น (สำหรับแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย)

  การแก้ปัญหา