หมายเลข ID หัวข้อ : 00233077 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

โฮมเธียเตอร์ (เครื่องรับ A/V)

    เลือกชนิดของสาย

    เลือกชนิดของสาย เพื่อทำการเชื่อมต่อทีวี และโฮมเธียเตอร์ คุณภาพของวิดีโอและเสียงที่สตรีมมิ่ง สามารถจะปรับให้สัมพันธ์กันได้ ตามฟีเจอร์หรือ ข้อมูลจำเพาะของสายแต่ละอัน