หมายเลข ID หัวข้อ : 00244482 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2020

รูปแบบการบันทึกคืออะไร?

    เลือกชนิดของ กล้องบันทึกวิดีโอของท่านจากด้านล่าง

    กรุณาอ้างอิงกับโลโก้ในกล้องบันทึกวิดีโอนั้น

    ไปที่ด้านบนสุดของ คู่มือการนำเข้าเทปวีดีโอ