หมายเลข ID หัวข้อ : 00160442 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

จะสามารถบันทึกวันที่ลงในรูปได้หรือไม่?

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากกล้องของท่านมีคุณสมบัติ เขียนวันที่ (Write Date) ท่านสามารถจะทำการซ้อนวันที่เข้าไปในรูปภาพนิ่งนั้นได้โดยตรง
  • ไม่ได้มีกล้องครบทั้งหมดที่จะมีคุณสมบัติ เขียนวันที่ (Write Date) มาด้วย เพื่อที่จะดูว่ากล้องของท่านมีคุณสมบัติ เขียนวันที่ (Write Date) นี้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะเครื่องของท่าน

  รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อทำการตั้งค่าคุณสมบัติ เขียนวันที่ (Write Date):

  หมายเหตุ: ขั้นตอนด้านล่างนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ขั้นตอนในการตั้งคุณสมบัติ เขียนวันที่ (Write Date) จะแตกต่างกันไปตามตัวกล้อง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น

  1. ตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพของกล้อง
  2. กดที่ เมนู (MENU)
  3. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  4. เลือกที่ การตั้งค่าถ่ายภาพ (Shooting Settings)
  5. เลือกที่ เขียนวันที่ (Write Date).
  6. เลือกโหมดที่ต้องการ

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากคุณสมบัติ เขียนวันที่ (Write Date) มีการตั้งไว้เป็น เปิด (ON), เครื่องหมาย วันที่ (DATE) จะปรากฎที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ LCD ในระหว่างการถ่ายภาพ อย่างไรก็ตาม ในโหมดการถ่ายภาพบางอันที่ไม่สามารถบันทึกวันที่บนภาพได้ เครื่องหมาย วันที่ (DATE) จะหายไป
  • ถ้าหากคุณสมบัติ เขียนวันที่ (Write Date) มีการตั้งไว้เป็น ปิด (OFF) จะไม่มีการบันทึกวันที่ถ่ายภาพไว้ด้วย
  • ท่านไม่สามารถบันทึกวันที่ในสถานะการณ์ต่อไปนี้ได้:
   • ในโหมดภาพยนตร์
   • เมื่อทำการถ่ายภาพนิ่งในระหว่างการถ่ายภาพยนตร์ (Dual Rec)
   • เมื่อถ่ายภาพแบบพาโนรามา
   • ในโหมดการถ่ายภาพแบบคร่อม (Burst shooting)
   • ในโหมด Easy
   • ในโหมดการถ่ายภาพแบบ 3D

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของกล้องของท่าน

  • ถ้าหากท่านถ่ายภาพพร้อมวันที่ไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลบวันที่นั้นออกจากภาพในภายหลังได้
  • วันที่จะมีการพิมพ์ซ้อนกันได้ ถ้าหากท่านตั้งกล้องให้มีการพิมพ์วันที่ซ้อนลงไป
  • เวลาที่บันทึกของภาพไม่สามารถจะซ้อนลงไปบนรูปได้