หมายเลข ID หัวข้อ : 00235612 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ฉันจะหา การอัปเดตเฟิร์มแวร์ว่ามีหรือไม่ ได้จากที่ใด?

    ข้อมูลเกี่ยวกับการมี การอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ สามารถจะดูได้ใน ส่วน ดาวน์โหลดของแต่ละ ผลิตภัณฑ์

    เฟิร์มแวร์

    ถ้าหากมี การอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ จะมีคำแนะนำถึงวิธีการเช็คดู เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันของ ผลิตภัณฑ์ของท่าน ที่จะรวมถึงขั้นตอนในวิธีการติดตั้งเฟิร์มแวร์สำหรับ ผลิตภัณฑ์ของท่านให้ด้วย

    เมื่อท่านไม่สามารถจะหา การอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่แสดงในส่วนของ ดาวน์โหลด แสดงว่าในตอนนั้น Sony ยังไม่มีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ให้

    รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ การแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ ด้วยแอป สนับสนุนโดย Sony