หมายเลข ID หัวข้อ : 00105594 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

รูปภาพและวิดีโอจากกล้องสามารถนำเข้า Apple iPad?

  วิธีการนำรูปภาพ และวิดีโอ Apple® iPad™ สามารถทำได้ 2 วิธี.

  • ใช้การเชื่อมต่อด้วย Apple iPad Camera Connection Kit
  • เชื่อมต่อ Apple iPad กับเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้แอพ Apple iTunes®

  หมายเหตุ: การเชื่อมต่อ Apple iPad Camera Connection kit มีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อ 2 ประเภท.

  • อุปกรณ์ต่อกล้องด้วยพอร์ต USB: ต่ออุปกรณ์เชื่อมกับ iPad และใช้สาย USB ที่มีมาให้สำหรับการเชื่อมต่อ.
  • อุปกรณ์การอ่านการ์ดหน่วยความจำ SD: ต่ออุปกรณ์เชื่อมกับ iPad, โดยนำการ์ด SD จากกล้องออก และ นำการ์ด SD ใส่เข้าไปที่อุปกรณ์อ่านการ์ด SD.

  สามารถเรียกใช้งานแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับรูปภาพ และ ท่านสามารถเลือกภาพเพื่อนำเข้าได้.

  สำคัญ: โหมด USB ของกล้องจำเป็นต้องถูกกำหนดการตั้งค่าใน Mass Storage, MTP หรือ Auto. การเลือกที่สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง.

  หมายเหตุ: iPad และ Camera Connection Kit รองรับมาตรฐานของรูปแบบภาพ รวมทั้ง JPEG และ RAW. สำหรับวิดีโอ, รองรับรูปแบบไฟล์ MP4 แต่ไม่รองรับ AVCHD และ MPEG-2.

  เมื่อเชื่อมต่อ iPad เข้ากับซอฟต์แวร์ iTunes, โดยใช้ซอฟต์แวร์ iTunes สามารถนำรูปภาพจาก iPad มาใช้ได้. ส่วนการนำไฟล์วิดีโอเข้ามาใช้ สามารถดำเนินการได้ดังนี้:

  1. ในซอฟต์แวร์ iTunes, เลือก เมนู Advanced.
  2. เลือก iPad หรือ Apple TV Version เพื่อเลือกรูปแบบวิดีโอให้สามารถใช้งานได้กับ iPad.

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลการสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้แอพ Photos และซอฟต์แวร์ iTunes, อ้างอิงที่ เว็บไซต์สนับสนุน Apple Macintosh®.