รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NEX-6
 • NEX-6Y
 • NEX-6K
 • NEX-6L

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

โซนี่ขอมอบการอัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ NEX-6.

การปรับปรุงต่าง ๆ หลังการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

 • จะให้การสนับสนุนการใช้งานสำหรับเลนส์ที่ทำงานร่วมกันได้กับ Fast Hybrid AF ต่อไปนี้ สำหรับ SELP18105G, SEL35F28Z *, SEL55F18Z *, SEL2470Z *, SEL2870 *, SEL70200G * และเลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ E mount ในอนาคต *
  * Fast Hybrid AF จะใช้ได้ผลเฉพาะในพื้นที่ตรงกลางของกรอบเท่านั้น

การปรับปรุงต่าง ๆ จากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.01 จนถึงเวอร์ชั่น 1.02

 • ให้การรองรับการใช้งานสำหรับเลนส์ที่ทำงานร่วมกันได้กับฟังก์ชั่น Fast Hybrid AF:
  SEL20F28 และ SEL1670Z.

 • การเพิ่มเข้ามาของระบบ AF drive สำหรับภาพยนตร์.
  ระบบ AF drive สำหรับภาพยนตร์ได้มีการเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายให้ใช้งานกับระบบ E-mount ได้. ฟีเจอร์นี้จะเป็นการสร้างความแน่ใจว่า จะสามารถยืดหยุ่นกับการออกแบบของเลนส์ E-mount ต่าง ๆ ในอนาคตได้. ทำให้สามารถที่จะจัดหาเลนส์ที่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้มากขึ้น.

การปรับปรุงต่าง ๆ จากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.00 ถึงเวอร์ชั่น 1.01

 • ให้การสนับสนุนกับเลนส์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ ที่ทำงานร่วมกันได้กับฟังก์ชั่น Fast Hybrid AF:
  SEL1018, SEL35F18, SELP18200, SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE

  เฟิร์มแวร์ต่าง ๆ ของเลนส์ต่อไปนี้จะต้องได้รับการอัพเดตก่อนเพิ่มเติมจากการอัพเดตนี้: SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE.
  - ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ SEL30M35 และ SEL50F18
  - สำหรับ SEL18200LE, กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่ที่ใกล้ท่านที่สุดสำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

 1. เลือกที่ Menu → Setup → Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมา ถ้าเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของท่านคือ Ver 1.03 หรือใหม่กว่า, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก.

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Mac OS X v.10.5 – 10.11

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • CPU: Intel processor
  * ไม่รองรับ Core Solo แnd Core Duo processors.
 • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า
  * กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก)
  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะเมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า. ขอแนะนำว่า ให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือใช้ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).
 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนี้
  หมายเหตุ: การทำงานในการอัพเดตไม่มีการรับประกันกับสาย USB อื่น ๆ.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_NEX6V103.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.03

ขนาดของไฟล์

 • 193.0MB

วันที่ออก

 • 2016-03-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • Mac OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

สำคัญ:

 • เมื่อจะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้  กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือใช้ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออก ในระหว่างการอัพเกรดนี้;  ไม่เช่นนั้น, จะทำให้กล้องนี้ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก การดับไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.

เริ่มการทำงานของ Firmware Updater

 1. ห้ามทำการเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้. ดับเบิลคลิกที่ Update_NEX6V103.dmg เพื่อเริ่มการทำงานของ Firmware Updater.
 2. ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน Update_NEX6V103 ที่แสดงขึ้นมาบนหน้า Desktop.
 3. ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน FirmwareUpdater.
 4. เพื่อทำการโหลดส่วนขยายของแกนระบบ (kernel extension), จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นทำการเปลี่ยนแปลงได้.
  ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานของแอดมินเข้าไป.

 5. Firmware Updater จะเริ่มต้นทำงาน.

   
 6. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB

  เลือกที่ Menu → Setup → USB Connection บนตัวกล้อง, และตรวจสอบว่า ได้มีการเลือก Mass Storage ไว้แล้ว.

 7. ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า, และจากนั้น ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.
  หมายเหตุ: เมื่อกล้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้, หน้าจอ LCD ของกล้องจะปิดลงไป. กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.

  ถ้าหากหน้าจอ LCD ของกล้องไม่ปิดลงไป, กรุณาลองทำตามวิธีการต่อไปนี้.
  - ปลดสาย USB ออกจากกล้อง, จากนั้น ให้เชื่อมต่อสาย USB เข้าไปใหม่.
  - ถ้าหากมีขั้วต่อ USB อันอื่นของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น, ให้เชื่อมต่อสาย USB นั้นเข้ากับขั้วต่อ USB อันอื่นนั้น.
 8. คลิกที่ Next บน Firmware Updater.
  หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมาใน Firmware Updater  หน้าจอของ LCD  หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จ.
 9. ภายหลังการตรวจสอบหนาจอต่าง ๆ ตามขั้นตอนข้างต้น, ให้คลิกที่ Next. เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นมาที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ.

  ต้องทำการอัพเกรด  หมายเหตุ: ถ้า Current version คือ Ver. 1.03, การอัพเกรดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ปิดกล้องไว้, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออกไปก่อน, แล้วให้ใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อ AC adaptor เข้าไปใหม่, และจากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาอีกครั้ง.

  การอัพเกรดไม่จำเป็นต้องทำ

 10. กดที่ตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อทำการรีเซ็ตตัวกล้อง.

  หน้าจอ LCD ของกล้อง  รูปที่ 10: วงล้อควบคุมของกล้องl  หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดลงไป เมื่อทำการกดที่ตรงกลางของวงล้อควบคุม. กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
 11. คลิก Next บน Firmware Updater.

 12. หลังการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.

 13. คลิก Run เพื่อเริ่มต้นการอัพเกรด. แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรด (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที).

  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด.
 14. เมื่อการอัพเกรดเสร็จ, กล้องจะทำการรีสตาร์ทเองโดยอัตโนมัติ. อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที ในการรีสตาร์ทกล้องนี้. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องได้เปิดอยู่ และรอจนกระทั่ง หน้าจอ LCD แสดงขึ้นมาอีกครั้ง. คลิก Finish หลังจากที่หน้าจอ LCD แสดงขึ้นมา.
 15. ปลดสาย USB ออก.

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

 1. เลือกที่ Menu → Setup → Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมา. การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นี้จะทำได้สำเร็จ ถ้าหาก Ver. 1.03 แสดงขึ้นมา.