หมายเลข ID หัวข้อ : 00203642 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2021

ฉันจะทำให้กล้องปรับการเปิดรับแสงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร?

  กล้องจะทำการปรับการเปิดรับแสงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องเมื่อการตั้งค่าต่อไปนี้มีการเลือกไว้:

  • มีการตั้ง Focus mode ไปที่ AF-C หรือ AF-A.
  • AEL w/ shutter มีการตั้งไปที่ Off หรือ Auto.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหาก Focus mode มีการตั้งไว้ที่ AF-A, การเปิดรับแสงอาจจะถูกล็อกไว้ ขึ้นอยู่กับฉากในการถ่ายภาพนั้น.
  • เครื่องบางรุ่นจะไม่รองรับ AF-A.
  • ใน DSC-RX100M5 / DSC-RX100M5A, ถ้าหากท่านตั้ง Cont. Shooting ไปที่ Continuous Shooting: Hi, รูเปิดรับแสงและใช้ฟิลเตอร์ ND จะไปล็อกค่าของกล้องในระหว่างการถ่ายภาพแรกและจะเปลี่ยนแปลงในระหว่างการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง. เมื่อกล้องทำการควบคุมความเร็วชัตเตอร์หรือค่า ISO โดยอัตโนมัติ, กล้องจะสามารถปรับการเปิดรับแสงได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง.