หมายเลข ID หัวข้อ : 00183438 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/08/2017

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ Smart Remote Control.

    Smart Remote Control จะรองรับเฉพาะการติดต้ังในกล้องถ่ายภาพบางรุ่นที่ระบุไว้ของโซนี่เท่านั้น.
    ให้เข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับกล้องที่รองรับได้ในเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps.

    ถ้าหากกล้องของท่านมีแอพที่เป็นเวอร์ชั่นฝังตัว, กรุณาทำการอัพเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps.

    อุปกรณ์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ต จะต้องมีแอพ PlayMemories Mobile ติดตั้งไว้ก่อนจึงจะสามารถใช้ Smart Remote Control ได้. ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดแอพ PlayMemories Mobile นี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก Google Play Store หรือจาก App Store.

    ด้านล่างนี้เป็นบางส่วนของคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวกับ Smart Remote Control.