หมายเลข ID หัวข้อ : 00191230 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเชื่อมต USB มาตรฐาน.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ USB มาตรฐาน.

  ข้อสำคัญ: ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องทำในระหว่างที่ทำการล็อกอินด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ของแอดมิน.

  หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
  2. เปิดกล้องขึ้นมา.
  3. ใส่สื่อสำหรับใช้บันทึกที่่มีรูปภาพเข้าไปในกล้อง.

   ข้อสำคัญ: ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ ถ้าหากท่านต้องการจะโอนถ่ายรูปภาพที่่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของตัวกล้อง. หน่วยความจำภายในของกล้องไม่สามารถจะเข้าถึงได้ เมื่อมีการเสียบการ์ดหน่วยความจำไว้.
  4. ตั้งค่า USB Connection หรือ Transfer mode ในเมนูการตั้งค่าของกล้องไปที่ Mass Storage หรือ Normal.
  5. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง.

   ข้อสำคัญ: ไม่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB hub หรืออุปกรณ์ USB อื่น --เช่น เครื่องพิมพ์ หรือคีย์บอร์ด -- และการทำงานไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นไปตามปกติ. ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง.

  6. ในหน้าจอเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่แถบงาน ให้คลิกที่ ปุ่่ม Start และจากนั้นให้คลิกที่ไอคอน My Computer .
  7. ในหน้าต่างของ My Computer , ให้คลิกที่ไอคอนที่แสดงแทนกล้องนั้น.

   หมายเหตุ:

   • กล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่ง และกล้องบันทึกภาพวิดีโอโดยมาก จะมีไอคอนที่มีชื่อว่า Removable Disk.
    รูปภาพประกอบ
   • สำหรับกล้อง CD Mavica , ไอคอนจะดูเหมือน CD และมีตัวอักษรขึ้นต้นด้วย Mv.รูปภาพประกอบ
  8. คลิกที่ โฟลเดอร์ DCIM และลากไปที่หน้าจอเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ: โฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยใด ๆ ที่มีรูปภาพอยู่จะได้รับการคัดลอกไปยังฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์. ถ้าหากท่านต้องการจะทำการคัดลอกรูปภาพที่เลือก ท่านสามารถที่จะเปิดโฟลเดอร์นั้นขึ้นมาและคลิกแล้วลากเฉพาะไฟล์รูปภาพที่ต้องการไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้.

  9. ในหน้าจอเดสทอปของคอมพิวเตอร์นั้น ให้เปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ DCIM ไปเป็นชื่อที่จะช่วยให้ท่านระบุถึงคอนเทนท์ของรูปภาพนั้นได้ดีขึ้น.

  หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้น รูปภาพจากกล้องควรจะได้รับการคัดลอกไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จแล้ว.